Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wolak, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-spzme


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7158-2851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57223960067

PBN: 5e70923a878c28a0473920a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspects
2
 • An analysis of tourist attractiveness of poviats of the Lesser Poland voivodeship
3
 • Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
4
 • Analiza popytu na lokalnym rynku piwa
5
 • Analiza przestrzenna zmian stopy bezrobocia w Polsce
6
 • Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
7
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
8
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
9
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
10
 • Econometric analysis of demand on beer in Cracow
11
12
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
13
 • Matematyka dla studentów zarządzania
14
 • Matematyka dla studentów zarządzania
15
 • Matematyka dla studentów zarządzania
16
 • Matematyka dla studentów zarządzania
17
 • Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
18
 • Popyt na alkohol w Polsce: estymacja modelu AIDS
19
 • Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS
20
 • Popyt na wyroby alkoholowe w Polsce w okresie transformacji
21
22
 • Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce
23
 • Raportowanie informacji z zakresu ochrony środowiska przez spółki publiczne z różnych branż
24
 • Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych
25
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania