Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wolak, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-spzme


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7158-2851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57223960067

PBN: 5e70923a878c28a0473920a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
2
 • Analiza popytu na lokalnym rynku piwa
3
 • Analiza przestrzenna zmian stopy bezrobocia w Polsce
4
 • Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
5
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
6
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
7
8
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
9
 • Matematyka dla studentów zarządzania
10
 • Matematyka dla studentów zarządzania
11
 • Matematyka dla studentów zarządzania
12
 • Matematyka dla studentów zarządzania
13
 • Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
14
 • Popyt na alkohol w Polsce: estymacja modelu AIDS
15
 • Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS
16
 • Popyt na wyroby alkoholowe w Polsce w okresie transformacji
17
18
 • Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce
19
 • Raportowanie informacji z zakresu ochrony środowiska przez spółki publiczne z różnych branż
20
 • Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych
21
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
22
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
23
 • Turkmenistan na globalnym rynku gazu: pozycja i strategie rozwoju
24
 • Własności dziennych stóp zwrotu na przykładzie indeksów giełd europejskich
25
 • Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej