Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wolak, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7158-2851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57223960067

PBN: 5e70923a878c28a0473920a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspects
2
 • An analysis of tourist attractiveness of poviats of the Lesser Poland voivodeship
3
 • Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
4
 • Analiza popytu na lokalnym rynku piwa
5
 • Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
6
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
7
8
 • How will the introduction of the sugar tax affect the consumption habits of households in Poland?
9
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
10
 • Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
11
 • Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS
12
 • Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce
13
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
14
 • Turkmenistan’s gas sector development scenarios based on econometric and SWOT analysis
15
 • Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie
16
 • Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich