Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Suder, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6279-7359 orcid iD

ResearcherID: ABF-8935-2020

Scopus: 57193137001

PBN: 5e70923a878c28a0473920a0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCalendar and seasonal effects on the size of withdrawals from ATMs managed by Euronet
  AutorzyHenryk GURGUL, Marcin SUDER
  ŹródłoStatistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association. — 2016 vol. 17 no. 4, s. 691–722
 • keywords: replenishment management, seasonal effects, calendar effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułComparison of lifestyle of Catholics and Seventh-day Adventists and the relationship with homocysteine as risk factor for cardiovascular diseases, a cross-sectional study in Polish males and females
  AutorzyAnna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Anna Kurowska, Marcin SUDER
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 18 iss. 1 art. no. 309, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/1/309/pdf
 • keywords: cardiovascular disease, lifestyle, homocysteine, Catholics, Seventh-day Adventists

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph18010309

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCzynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób wyznających islam i judaizm w Polsce – badania wstępne
  AutorzyAnna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Marcin SUDER
  ŹródłoProblemy Higieny i Epidemiologii : organ Polskiego Towarzystwa Higienicznego. — 2018 t. 99 nr 3, s. 276–283. — tekst: http://www.phie.pl/pdf/phe-2018/phe-2018-3-276.pdf
 • słowa kluczowe: czynniki ryzyka, Muzułmanie, Żydzi, choroby układu sercowo-naczyniowego

  keywords: Jews, risk factors, cardiovascular diseases, Muslims

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDeveloping digital economy and society in the light of the issue of digital convergence of the markets in the European Union countries
  AutorzyRyszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska, Jolanta Maroń, Marcin SUDER, Agnieszka Thier, Katarzyna Żmija
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 9 art. no. 2717, s. 1-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2717/pdf
 • keywords: clusters, convergence, DESI, digitalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14092717

6
7
 • [inne, 2021]
 • TytułDigital technology and new relationship between learners and education providers [Dokument elektroniczny] : report III : Adult Social Inclusion in a Digital Environment [ASIDE]: exchange of good practices: 2019-1-PL01-KA204-065689
  AutorzyEmil Velinov, Renata Ochoa-Dąderska, Luis Ochoa Siguencia, Javier Sanchez Garcia, Yeliz Nur Akarçay, Zofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Agnieszka Chęcińska-Kopiec
  Details[Switzerland : CERN Data Centre], 2021. — 27 s.
 • keywords: adult education, ASIDE, INBIE, social inclusion, digital environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5281/zenodo.4616165

8
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułDigital technology and new relationship between learners and education providers: the Polish case
  AutorzyRenata Ochoa-Dąderska, Gabriela Ochoa-Dąderska, Yeliz Nur Akarçay, Emil Velinov, Iva Brozova, Javier Sanchez Garcia, Zofia Gródek-Szostak, Agnieszka Chęcińska-Kopiec, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Agata Niemczyk, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Marcin SUDER, Luis Ochoa Siguencia
  ŹródłoASIDE [Dokument elektroniczny] : Adult Social Inclusion in a Digital Environment : exchange of good practices. — Częstochowa : Instytut Badań i Innowacji w Edukacji, 2021. — S. 62–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułEconomic growth and self-employment in Poland in years 2009–2017
  AutorzyMałgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER
  ŹródłoPeople in organization [Dokument elektroniczny] : selected challenges for management / ed. by Iwona Skalna and Rafał Kusa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 205–222
 • keywords: economy, growth, self-employed

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/978-83-66727-57-1_10

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEfekt kalendarza wypłat z bankomatów sieci Euronet
  AutorzyGrzegorz Gurgul, Marcin SUDER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2012 nr 8, s. 25–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułEffectiveness of instruments supporting inter-organizational cooperation in the RES market in Europe : case study of enterprise Europe network
  AutorzyZofia Gródek-Szostak, Marcin SUDER, Rafał KUSA, Jakub Sikora, Marcin Niemiec
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 6443, s. 1-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/23/6443/pdf
 • keywords: management, effectiveness, promotion, inter-organizational cooperation, renewable energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13236443

12
13
 • [referat, 2006]
 • TytułEmpirical distributions of daily returns on the example of the exchange rate of an American dollar
  AutorzyMarcin SUDER
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 159–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułEnergy conservation behaviors and awareness of Polish, Czech and Ukrainian students: a case study
  AutorzyZofia Gródek-Szostak, Mateusz Malinowski, Marcin SUDER, Klaudia Kwiecień, Stanisław Bodziacki, Magdalena D. Vaverková, Alżbeta Maxianová, Anna Krakowiak-Bal, Urszula Ziemiańczyk, Hrihorii Uskij, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Rafał Lisiakiewicz, Agata Niemczyk, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5599, s. 1-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599/pdf
 • keywords: energy consumption, management, higher education, energy conservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185599

15
16
17
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułHard cash in hard times – the effect of institutional support for businesses shaken by COVID-19
  AutorzyZofia Gródek-Szostak, Jadwiga Adamczyk, Małgorzata Luc, Marcin SUDER, Justyna TORA, Karolina Kotulewicz-Wisińska, Wojciech Zysk, Anna Szeląg-Sikora
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 14 iss. 8 art. no. 4399, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4399/pdf
 • keywords: sustainable development, subsidies, COVID-19, business competitiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su14084399

20
21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIdentifying the determinants of vacuum tube high-speed train development with technology roadmapping – a study from Poland
  AutorzyJoanna DUDA, Rafał KUSA, Rafał RUMIN, Marcin SUDER, Jerzy FELIKS
  ŹródłoEuropean Planning Studies. — 2022 vol. 30 iss. 2, s. 405-424
 • keywords: hyperloop, vacuum tube high-speed train, technology roadmapping, transport infrastructure, interdisciplinary studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/09654313.2021.1965098

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułIdentyfikacja chaosu deterministycznego w szeregach czasowych wypłat z bankomatów firmy EURONET
  AutorzyHenryk GURGUL, Marcin SUDER
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2013 nr 9, s. 105–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2021]
 • TytułInstrumenty promocji energii odnawialnej przez sieci transferu technologii - wyniki badań : [abstrakt]
  AutorzyZofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Jakub Sikora, Luis Ochoa Siguencia, Marcin SUDER
  ŹródłoInfrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym : materiały konferencyjne XXVII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 10-11 maja 2021. — [Polska : s. n.], [2021]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: