Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Stopkowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6344-394X orcid iD

ResearcherID: GFL-1845-2022

Scopus: 56416472700

PBN: 5e70922b878c28a0473910b7

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
2
 • Analiza stateczności dużych zboczy z zastosowaniem metod równowagi granicznej
3
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
4
 • Analiza stateczności zboczy skalnych - studium przypadku
5
 • Analiza stateczności zboczy zlokalizowanych we fliszu karpackim z zastosowaniem metod numerycznych
6
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
7
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
8
 • Czy eksploatacja podziemna jest szansą kopalń odkrywkowych rud polimetalicznych?
9
 • Eksploatacja podziemna złóż szansą dalszego działania kopalń odkrywkowych
10
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
11
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
12
 • Jakie były przyczyny wystąpienia osuwiska w likwidowanej kopalni siarki „Piaseczno”?
13
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
14
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008
15
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009
16
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010
17
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
18
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
19
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
20
 • Metody do weryfikacji
21
 • Minerals from the Lubin Copper District and the Lower Silesia, Poland
22
 • Modeling of processes accompanying underground coal gasification
23
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych
24
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
25
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy