Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Łokas, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10253
200722
2006211
2005211
200411
200311
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1046
200722
200622
2005211
200411
200311
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1064
200722
200622
2005211
200411
200311
2002211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200722
200622
200522
200411
200311
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
200722
200622
200522
200411
200311
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1019
200722
2006211
200522
200411
200311
2002221
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • Tytuł$^{210}Pb$ dating of young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains
  AutorzyAdam Kotarba, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2002 vol. 21, s. 73–77
 • keywords: 210Pb, lacustrine sediment, sedimentation rate, High Tatra Mts.

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2002]
 • TytułAnthropogenic changes in the Wielopolka River catchment, Southern Poland, inferred from overbank sediments using $^{210}Pb$
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW, Leszek Starkel, Elżbieta Czyżowska, Piotr Gębica
  ŹródłoVI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 60–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAssessment of anthropogenic impact on overbank sediment geochemistry with use of $^{210}Pb$: the Warta River, Poland
  AutorzyE. ŁOKAS, P. WACHNIEW, D. Ciszewski, P. Owczarek
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 7, s. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2004]
 • TytułDetermination of sedimentation rates for bottom sediments of lakes and overbank sediments of rivers using $^{210}Pb$ dating method
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoDatowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 91–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułIsotopic evolution of dissolved inorganic carbon in a lowland river downstream of a large reservoir
  AutorzyP. WACHNIEW, E. ŁOKAS, M. KLISCH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — [Vienna : EGU], [2007]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOsady denne stawu w dolinie Rudy, dorzecze Górnej Odry : zastosowanie metod kartograficznych i radioizotopowych w określaniu tempa sedymentacji
  AutorzyKazimierz Klimek, Krystyna Kocel, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoCzłowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności / pod red. Jana Macieja Wagi i Krystyny Kocel ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki. — Sosnowiec : PTG OK, 2003. — S. 74–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2007]
 • TytułThe combined use of ${^{210}Pb}$, ${^{137}Cs}$ and heavy metal concentrations for determination of deposition rates on the floodplain under anthropogenic impact
  AutorzyE. ŁOKAS, P. WACHNIEW, D. Ciszewski N. D. Chau, B. OSTACHOWICZ
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — [Vienna : EGU], [2007]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykorzystanie $^{210}Pb$ i metali ciężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Dariusz Ciszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr Owczarek
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2006 vol. 54 nr 10, s. 888–894. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2006_10_35.pdf
 • keywords: heavy metals, river sediments, 210Pb, sedimentation rate, pollution history

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułZastosowanie metody $^{210}Pb$ do wyznaczania tempa sedymentacji rzecznych osadów pozakorytowych
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW, NGUYEN DINH Chau, Beata OSTACHOWICZ
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 115–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułZmienność cech osadów wypełniających dna dolin i niecki dawnych stawów młyńskich na Mazowszu jako efect działalności człowieka w XX wieku
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Dariusz Ciszewski, Piotr Szwarczewski, Przemysław WACHNIEW, Paulina WACH
  ŹródłoZapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym : metody badań i studia przypadków / pod red. Agnieszki Latochy i Andrzeja Traczyka ; Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. — Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2006. — S. 128–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: