Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Łokas, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • Tytuł$^{210}Pb$ dating of young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains
  AutorzyAdam Kotarba, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2002 vol. 21, s. 73–77
2
 • [referat, 2002]
 • TytułAnthropogenic changes in the Wielopolka River catchment, Southern Poland, inferred from overbank sediments using $^{210}Pb$
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW, Leszek Starkel, Elżbieta Czyżowska, Piotr Gębica
  ŹródłoVI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 60–62
3
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAssessment of anthropogenic impact on overbank sediment geochemistry with use of $^{210}Pb$: the Warta River, Poland
  AutorzyE. ŁOKAS, P. WACHNIEW, D. Ciszewski, P. Owczarek
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 7, s. [1–2]
4
 • [referat, 2004]
 • TytułDetermination of sedimentation rates for bottom sediments of lakes and overbank sediments of rivers using $^{210}Pb$ dating method
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoDatowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 91–92
5
 • [referat, 2007]
 • TytułIsotopic evolution of dissolved inorganic carbon in a lowland river downstream of a large reservoir
  AutorzyP. WACHNIEW, E. ŁOKAS, M. KLISCH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — [Vienna : EGU], [2007]. — S. [1–2]
6
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOsady denne stawu w dolinie Rudy, dorzecze Górnej Odry : zastosowanie metod kartograficznych i radioizotopowych w określaniu tempa sedymentacji
  AutorzyKazimierz Klimek, Krystyna Kocel, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW
  ŹródłoCzłowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności / pod red. Jana Macieja Wagi i Krystyny Kocel ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki. — Sosnowiec : PTG OK, 2003. — S. 74–78
7
 • [referat, 2007]
 • TytułThe combined use of ${^{210}Pb}$, ${^{137}Cs}$ and heavy metal concentrations for determination of deposition rates on the floodplain under anthropogenic impact
  AutorzyE. ŁOKAS, P. WACHNIEW, D. Ciszewski N. D. Chau, B. OSTACHOWICZ
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2007 : Vienna, 15–20 April 2007. — [Vienna : EGU], [2007]. — S. [1–2]
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykorzystanie $^{210}Pb$ i metali ciężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Dariusz Ciszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr Owczarek
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2006 vol. 54 nr 10, s. 888–894. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2006_10_35.pdf
9
 • [referat, 2005]
 • TytułZastosowanie metody $^{210}Pb$ do wyznaczania tempa sedymentacji rzecznych osadów pozakorytowych
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW, NGUYEN DINH Chau, Beata OSTACHOWICZ
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 115–119
10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułZmienność cech osadów wypełniających dna dolin i niecki dawnych stawów młyńskich na Mazowszu jako efect działalności człowieka w XX wieku
  AutorzyEdyta ŁOKAS, Dariusz Ciszewski, Piotr Szwarczewski, Przemysław WACHNIEW, Paulina WACH
  ŹródłoZapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym : metody badań i studia przypadków / pod red. Agnieszki Latochy i Andrzeja Traczyka ; Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. — Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2006. — S. 128–135