Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Łokas, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • $^{210}Pb$ dating of young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains
2
  • Anthropogenic changes in the Wielopolka River catchment, Southern Poland, inferred from overbank sediments using $^{210}Pb$
3
  • Assessment of anthropogenic impact on overbank sediment geochemistry with use of $^{210}Pb$: the Warta River, Poland
4
  • Determination of sedimentation rates for bottom sediments of lakes and overbank sediments of rivers using $^{210}Pb$ dating method
5
  • Isotopic evolution of dissolved inorganic carbon in a lowland river downstream of a large reservoir
6
  • Osady denne stawu w dolinie Rudy, dorzecze Górnej Odry
7
  • The combined use of ${^{210}Pb}$, ${^{137}Cs}$ and heavy metal concentrations for determination of deposition rates on the floodplain under anthropogenic impact
8
  • Wykorzystanie $^{210}Pb$ i metali ciężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty
9
  • Zastosowanie metody $^{210}Pb$ do wyznaczania tempa sedymentacji rzecznych osadów pozakorytowych
10
  • Zmienność cech osadów wypełniających dna dolin i niecki dawnych stawów młyńskich na Mazowszu jako efect działalności człowieka w XX wieku