Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Rywotycki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0738-0339

ResearcherID: S-7643-2017

Scopus: 35068589400

PBN: 901383

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A comparison of models describing heat transfer in the primary cooling zone of a continuous casting machine
2
 • Badania nad wpływem konstrukcji pieców i wyłożenia ogniotrwałego na straty ciepła do otoczenia
3
 • Comparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould
4
 • Heat transfer at the steel to steel interface as a function of temperature and pressure
5
 • Identification of heat flux at solid to solid interface
6
 • Influence of the radiation shield on the temperature of rails rolled in the reversing mill
7
 • Modelowanie nagrzewania wsadu wielkogabarytowego przeznaczonego do przeróbki plastycznej
8
 • Modelowanie numeryczne pola naprężeń i odkształceń w procesie nagrzewania wsadu wielkogabarytowego
9
 • The development of heating curves for open die forging of heavy parts
10
 • The influence of burner locations in the heating furnace on the charge temperature field
11
 • Wpływ konstrukcji ścian na straty ciepła w piecach komorowych
12
 • Wpływ wyłożenia ogniotrwałego pieca na proces nagrzewania wsadu
13
 • Wymiana ciepła w piecach komorowych do nagrzewania wsadu przed przeróbką plastyczną