Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Rywotycki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0738-0339

ResearcherID: S-7643-2017

Scopus: 35068589400

PBN: 901383

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Model wymiany ciepła w procesie ciągłego odlewania stali z uwzględnieniem lokalnego warunku brzegowegoModel of heat transfer in continuous casting process of steel using local thermal boundary condition / Marcin RYWOTYCKI, Beata HADAŁA, Zbigniew MALINOWSKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2018 R. 77 nr 3, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: stal węglowa, odlewanie stali, model wymiany ciepła

  keywords: carbon steel, casting process, model of heat transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2018.3.4

2
 • Wpływ usytuowania palników gazowych na proces nagrzewania wsadu stalowego w piecach grzewczychInfluence of burners location on the steel ingot heating process in furnaces / Adam Pochopień, Grzegorz Kubik, Marcin RYWOTYCKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2018 nr 35, s. 133–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.. — Artykuły Laureatów 55. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wyznaczenie strumienia ciepła przy kontakcie rolek z powierzchnią pasmaDetermination of heat flux at solid-solid intreface / Marcin RYWOTYCKI, Zbigniew MALINOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Jan FALKUS, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK // W: Ciągłe odlewanie stali : VIII międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : Krynica 6$\div$8 czerwca 2018 : materiały konferencyjne = VIII international conference on Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requirements : Krynica, Poland, June 6$\div$8, 2018 : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, [2018]. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, wymiana ciepła, rolki

  keywords: heat transfer, continuous casting of steel, rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: