Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Rywotycki, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0738-0339

ResearcherID: S-7643-2017

Scopus: 35068589400

PBN: 901383

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Opracowanie krzywych nagrzewania odkuwek wielkogabarytowychThe development of heating curves for open die forging of heavy parts / Andrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Andrzej BUCZEK, Marcin RYWOTYCKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Porównanie modeli opisujących wymianę ciepła w pierwotnej strefie chłodzenia maszyny COSComparison of heat transfer models describing the primary cooling zone in continuous casting machine / Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Marcin RYWOTYCKI, Jan FALKUS, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 47. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, ProCAST, współczynnik wymiany ciepła

  keywords: numerical modelling, heat transfer coefficient, continuous casting of steel, ProCAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ błędu pomiaru wybranych parametrów modelu na dokładność metody wyznaczenia współczynnika wymiany ciepła przy kontakcie rolek z pasmem COS : [streszczenie]The influence of selected parameters uncertainty on the accuracy of heat transfer coefficient determination in contact between rolls and ingot in CCM : [abstract] / Marcin RYWOTYCKI // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$\div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne = Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requiremenets : VII international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 103. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: metoda odwrotna, wymiana ciepła, kontakt powierzchni stałych

  keywords: inverse solution, heat transfer, solid to solid interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ modelu promieniowania na rozkład gęstości strumienia ciepła w piecu przepychowymThe influence of radiation model on the distribution of heat flux in the pusher furnace / Andrzej GOŁDASZ, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Marcin RYWOTYCKI, Artur SZAJDING // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ modelu radiacyjnej wymiany ciepła pomiędzy powierzchniami płaskimi na pole temperatury na przykładzie krystalizatora COSThe influence of the model of radiative heat transfer between flat surfaces on the temperature field based on an example of the continuous casting mould / Marcin RYWOTYCKI, Zbigniew MALINOWSKI, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Andrzej GOŁDASZ, Beata HADAŁA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: MES, ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, współczynnik wymiany ciepła

  keywords: heat transfer coefficient, continuous casting of steel, numerical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ usytuowania palników w piecu grzewczym na pole temperatury nagrzewanego wsadu dla przeróbki plastycznejThe influence of the burners locations in the heating furnace on the charge temperature field / Marcin RYWOTYCKI, Artur SZAJDING, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Andrzej GOŁDASZ, Michal Benes // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wymiana ciepła przy przeróbce plastycznej metali - porównanie modeliHeat transfer in the metal forming processes - comparison of models / Marcin RYWOTYCKI, Zbigniew MALINOWSKI, Artur SZAJDING, Jan FALKUS, Krzysztof SOŁEK, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK // W: KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 38–39. — Bibliogr. s. 38–39. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kucie na gorąco, metoda odwrotna, współczynnik wymiany ciepła

  keywords: heat transfer coefficient, hot forging, inverse method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wyznaczenie strumienia ciepła przy kontakcie rolek z powierzchnią pasmaDetermination of heat flux at solid-solid intreface / Marcin RYWOTYCKI, Zbigniew MALINOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Jan FALKUS, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK // W: Ciągłe odlewanie stali : VIII międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : Krynica 6$\div$8 czerwca 2018 : materiały konferencyjne = VIII international conference on Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requirements : Krynica, Poland, June 6$\div$8, 2018 : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, [2018]. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, wymiana ciepła, rolki

  keywords: heat transfer, continuous casting of steel, rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: