Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Roman, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
2
 • Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
3
 • Investigation of shallow, constrained sedimentation processes
4
 • Morphology investigation of the thickened sludge from the BOF-gas scrubbing
5
 • Physical and chemical characteristics of the BOF-sludge in the subsequent stages of the dewatering
6
 • Plan studiów i programy przedmiotów
7
 • Podstawy informatyki
8
 • Podstawy informatyki
9
 • Podstawy informatyki
10
 • Prędkość opadania ziarna w nieruchomym ośrodku w otoczeniu granic zmiany opływu
11
 • The analysis of possibility of use the multistreams technologies in water treatment systems
12
 • The grain size analysis of the municipal wasterwater
13
 • Zastosowanie analizatora IPS-L do określenia granicznych parametrów uziarnienia cząstek fazy stałej zawiesiny