Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Roman, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Analiza możliwości wykorzystania wkładów wielostrumieniowych w układach oczyszczania zawiesin garbarskich
2
  • Analiza wyników obliczeń prędkości opadania ziarna w otoczeniu $Re = 0,25$
3
  • Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
4
  • Plan studiów i programy przedmiotów
5
  • Podstawy informatyki
6
  • Podstawy informatyki
7
  • Podstawy informatyki
8
  • Prędkość opadania ziarna w nieruchomym ośrodku w otoczeniu granic zmiany opływu
9
  • Zastosowanie analizatora IPS-L do określenia granicznych parametrów uziarnienia cząstek fazy stałej zawiesiny