Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysing the state of implementation of an integrated management system in a mining company in Poland
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoInternational Journal of Development Research. — 2019 vol. 9 iss. 3, s. 26119–26125. — tekst: https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/15253.pdf
 • keywords: mining company, integrated management system, statistical methods, company management, company policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułTeoretyczne a praktyczne możliwości produkcyjne ścian prowadzonych w pokładach nachylonych
  AutorzyPatrycja BĄK, Adam Lyczko, Łukasz Matuszek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 3, s. 73–80
 • słowa kluczowe: eksploatacja, pokłady nachylone, wielkość wydobycia

  keywords: exploitation, sloped decks, extraction volume

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe contemporary employee in the creation of organisational culture in the Polish mining industry
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 225–230
 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, pokolenie Y, pracownik

  keywords: mining industry, organisational culture, employee, Generation Y

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-41

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułThe impact of the management system on developing occupational safety awareness among employees
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 245–250
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo górnicze, systemy zarządzania, świadomość pracownika

  keywords: mining enterprise, management systems, occupational safety, employee awareness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-44

8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego : polemiki – dyskusje
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 1, s. 62–66. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1154-pdf.html
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, zarządzanie jakością, zintegrowany system zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem informacją

  keywords: mining company, quality management, information security management, integrated management systemt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: