Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplying lean management solutions in the context of the organisational culture of energy sector enterprises
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Patrycja BĄK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 117–122
 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, lean management, przemysł energetyczny, przedsiębiorstwo energetyczne

  keywords: lean management, organisational culture, energy industry, energy company

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-15

2
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDashboard - a system of measures supporting the enterprise in achieving its goals
  AutorzyBarbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 41–46
 • słowa kluczowe: cele, miary, dashboard, raporty, narzędzia wspomagania decyzji

  keywords: measures, report, goals, dashboard, decision support tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-05

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDziałalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH
  AutorzyPatrycja BĄK, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2018 z. 125, s. 9–24. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/125/B%C4%85k,%20Ogrodnik.pdf
 • słowa kluczowe: badania naukowe, dydaktyka, kształcenie kadr, konferencje naukowe, kierunki kształcenia

  keywords: scientific research, didactics, staff education, scientific conferences, fields of study

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułFactors determining the level of the planned concentration of coal production in Polish mining
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 31–40
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, efektywność, proces restrukturyzacji

  keywords: efficiency, coal mining company, restructuring process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-04

6
7
8
 • [referat, 2018]
 • TytułPlanning the sale of hard coal in a mining enterprise : problems and systemic solutions
  AutorzyPatrycja BĄK, Izabela Jonek-Kowalska
  ŹródłoSGEM 2018 [Dkument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers, Vol. 18. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 1015–1023
 • keywords: mining enterprise, sales planning, economics and organization of mining, hard coal mining in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [monografia, 2018]
 • TytułPlanowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym : wybrane zagadnienia
  AutorzyPatrycja BĄK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 303 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrerequisites for planning the volume and quality of coal mining in Poland
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoInternational Journal of Mining Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 4 iss. 3, s. 1–12. — tekst: https://www.arcjournals.org/pdfs/ijms/v4-i3/1.pdf
 • keywords: coal mining, mining activity, detailed exploration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.20431/2454-9460.0403001

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułProduction planning in a mining enterprise – selected problems and solutions
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2018 vol. 34 iss. 2, s. 97–116. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/bak.pdf
 • słowa kluczowe: planowanie, przedsiębiorstwo górnicze, plany strategiczne, zdolność produkcyjna kopalni

  keywords: planning, mining enterprise, strategic plan, production capacity of mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118654

12
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRole of Respect Index in managing a company from the energy sector
  AutorzyPatrycja BĄK, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 25–30
 • słowa kluczowe: sektor energetyczny, model biznesowy, odpowiedzialne zarządzanie, Respects Index

  keywords: energy sector, business models, responsible management, Respects Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-03

13
 • [referat, 2018]
 • TytułSources of risk in the process of mining production planning in a hard coal mine
  AutorzyIzabela Jonek-Kowalska, Patrycja BĄK
  ŹródłoSGEM 2018 [Dkument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers, Vol. 18. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 735–742
 • keywords: production planning, risk management, hard coal mining, mining production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułTheoretical and practical aspects of material requirements planning in a mining enterprise
  AutorzyPatrycja BĄK, Aneta Michalak
  ŹródłoMAPE 2018 : XV international conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering : 05–08 September 2018, Zawiercie, Poland : conference proceedings, Vol. 1 iss. 1. — [Polska] : Wydawnictwo PANOVA, cop. 2018. — s. 627–633
 • keywords: mining enterprise, material requirements planning, materials management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2018-0079

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułThe problem of managers’ remuneration in state-owned enterprises in the context of corporate governance
  AutorzyPatrycja BĄK, Aneta Michalak
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2018 vol. 34 iss. 1, s. 155–174
 • słowa kluczowe: system motywacyjny, ład korporacyjny, wynagrodzenie kadry menedżerskiej

  keywords: corporate governance, motivational system, managers remuneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118643

17