Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
  AutorzyPatrycja BĄK, Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2013 nr 60 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 357–366
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 22–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułBariery rozwoju sekurytyzacji aktywów na polskim rynku kapitałowym
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoZarządzanie: doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko. — Lublin : System-Graf, 2008. — S. 407–418
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBenchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2011 R. 62 nr 2, s. 99–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2010]
 • TytułBenchmarking – jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
  AutorzyPatrycja BĄK
  Źródło„Odchudzone zarządzanie” – kierunki zmian [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 16.06.2010 : konferencja naukowa / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCharakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 3, s. 49–57
 • keywords: risk, manager, securitization, Special Purpose Vehicle, advisor, organizer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułCharakterystyka wybranych instrumentów finansowych na rynku polskim
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 487–492
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCharakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnego
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 1, s. 93–108
 • słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, emisja akcji, finansowanie hybrydowe, kapitał własny, Private Equity, Venture Capital, zysk zatrzymany

  keywords: retained profit, Venture Capital, Private Equity, own capital, coal mine industry, hybrid financing, issuing of stocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCharakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 2, Źrodła kapitału obcego
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 2, s. 101–117
 • słowa kluczowe: obligacje, kredyt bankowy, sekurytyzacja, papiery komercyjne, leasing, forfaiting, faktoring

  keywords: credit, bonds, securitization, commercial papers, leasing, forfaiting, factoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDotacje unijne – analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
  AutorzyPatrycja BĄK, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2011 nr 37: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 383–390
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEmisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 vol. 63 no. 2, s. 91–94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFinansowanie alternatywne – nowe możliwości dla przedsięwzięć innowacyjnych
  AutorzyPatrycja BĄK, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2011 R. 62 nr 11, s. 627–630
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFinansowanie z giełdy – nowe wyzwania i możliwości rozwoju przedsiębiorstw górniczych
  AutorzyPatrycja BĄK, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 8–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInżynieria finansowa – nowy trend w świecie finansów
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 67–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2011 nr 37: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 375–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 125–134
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura korporacyjna, pomiar kultury bezpieczeństwa, system zarządzania bhp

  keywords: corporate culture, Occupational Health and Safety, measurement of safety culture, safety management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyPatrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Barbara KOWAL
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 135–144
 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, kultura korporacyjna, modele kultury korporacyjnej, kokpit menedżera

  keywords: organizational culture, corporate culture, Manager Cockpit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2007]
 • TytułModele sekurytyzacji aktywów – metody transferu wierzytelności
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 395–400
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena korzyści wynikających z zastosowania sekurytyzacji w spółce węglowej
  AutorzyPatrycja BĄK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. 3, s. 67–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPlanowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 10, s. 568–571
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPlanowanie produkcji górniczej w aspekcie zdolności produkcyjnej kopalni
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2012 R. 11 nr 4, s. 4–17. — tekst: http://www.kwartalnik.gig.eu/sites/default/files/2012_4_.pdf
 • słowa kluczowe: kopalnia, planowanie, przedsiębiorstwo górnicze, zdolność produkcyjna, górnictwo węglowe, produkcja górnicza

  keywords: mine, planning, production capacity, coal mining, mining plant, mining production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [monografia, 2018]
 • TytułPlanowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym : wybrane zagadnienia
  AutorzyPatrycja BĄK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 303 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułPlanowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyPatrycja BĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2014 nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, s. 531–541
 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo górnicze, planowanie strategiczne

  keywords: management, mining company, strategic planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: