Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kezp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
2
 • Aspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej
3
 • Bariery rozwoju sekurytyzacji aktywów na polskim rynku kapitałowym
4
 • Benchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem
5
 • Benchmarking – jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
6
 • Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
7
 • Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych na rynku polskim
8
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
9
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
10
 • Dotacje unijne – analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
11
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH
12
 • Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza
13
 • Finansowanie alternatywne – nowe możliwości dla przedsięwzięć innowacyjnych
14
 • Finansowanie z giełdy – nowe wyzwania i możliwości rozwoju przedsiębiorstw górniczych
15
 • Inżynieria finansowa – nowy trend w świecie finansów
16
 • Inżynieria finansowa na rynku finansowym Unii Europejskiej
17
18
 • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
19
 • Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
20
 • Modele sekurytyzacji aktywów – metody transferu wierzytelności
21
 • Ocena korzyści wynikających z zastosowania sekurytyzacji w spółce węglowej
22
 • Planowanie finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
23
 • Planowanie produkcji górniczej w aspekcie zdolności produkcyjnej kopalni
24
 • Planowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym
25
 • Planowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym