Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • 21\textsuperscript{st} World Mining Congress & EXPO 2008
2
 • A strategic analysis of selected factors that create the culture of occupational health and safety in mining companies in Poland
3
 • Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
4
 • Analysing the state of implementation of an integrated management system in a mining company in Poland
5
 • Applying lean management solutions in the context of the organisational culture of energy sector enterprises
6
 • Aspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej
7
 • Asset securitisation in the face of the economic crisis on the financial markets of Central and Eastern Europe
8
 • Bariery rozwoju sekurytyzacji aktywów na polskim rynku kapitałowym
9
 • Benchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem
10
 • Benchmarking – jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
11
 • Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
12
 • Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych na rynku polskim
13
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
14
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
15
 • Consolidation in the hard coal mining sector: case study
16
 • Corporate culture versus Corporate Social Responsibility in Polish companies of the energy sector
17
 • Corporate culture versus CSR in Polish companies of the energy sector
18
 • Correct use of mining-related fixed assets as a precondition for the favourable outcomes of the concentration of mining operations in a mining enterprise
19
 • Costs of corporate bond issue in coal mining companies
20
 • Current directions in restructuring Polish mining companies
21
 • Dashboard - a system of measures supporting the enterprise in achieving its goals
22
 • Dotacje unijne – analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
23
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH
24
 • Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
25
 • Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza