Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • 21\textsuperscript{st} World Mining Congress & EXPO 2008
2
 • Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej
3
 • Analysing the state of implementation of an integrated management system in a mining company in Poland
4
 • Applying lean management solutions in the context of the organisational culture of energy sector enterprises
5
 • Aspekty formalnoprawne w planowaniu procesu produkcji górniczej
6
 • Asset securitisation in the face of the economic crisis on the financial markets of Central and Eastern Europe
7
 • Bariery rozwoju sekurytyzacji aktywów na polskim rynku kapitałowym
8
 • Benchmarking jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem
9
 • Benchmarking – jako innowacyjny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
10
 • Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
11
 • Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych na rynku polskim
12
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
13
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych
14
 • Corporate culture versus Corporate Social Responsibility in Polish companies of the energy sector
15
 • Corporate culture versus CSR in Polish companies of the energy sector
16
 • Costs of corporate bond issue in coal mining companies
17
 • Current directions in restructuring Polish mining companies
18
 • Dashboard - a system of measures supporting the enterprise in achieving its goals
19
 • Dotacje unijne – analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
20
 • Działalność w obszarze naukowo badawczym i dydaktycznym Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH
21
 • Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
22
 • Emisja obligacji korporacyjnych w górnictwie światowym i polskim – ocena i analiza
23
 • Extraction costs forecast in the hard coal mining sector
24
 • Factors determining the level of the planned concentration of coal production in Polish mining
25
 • Financial engineering – corporate bonds as financial innovations in the hard coal mining