Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 5e70922b878c28a047391043

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A strategic analysis of selected factors that create the culture of occupational health and safety in mining companies in Poland, Pt. 1Analiza strategiczna wybranych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce, Cz. 1 / Mariusz KAPUSTA, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 287–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a46.pdf

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, BHP

  keywords: mining industry, organisational culture, SWOT analysis, OHS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-46

2
 • Analysing the state of implementation of an integrated management system in a mining company in Poland / Patrycja BĄK // International Journal of Development Research ; ISSN 2230-9926. — 2019 vol. 9 iss. 3, s. 26119–26125. — Bibliogr. s. 26125, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-29. — tekst: https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/15253.pdf

 • keywords: mining company, integrated management system, statistical methods, company management, company policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Consolidation in the hard coal mining sector: case studyKonsolidacja sektora górnictwa węgla kamiennego: studium przypadku / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Patrycja BĄK // W: Contemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7880-646-2. — S. 103–117. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, konsolidacja, zmiany organizacyjne

  keywords: mining companies, consolidation, organisational changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Enterprise Risk Management Policy in the KGHM Polska Miedź S. A. Capital GroupPolityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a15.pdf

 • słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, odpowiedzialny biznes, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

  keywords: internal audit, enterprise risk management, responsible business

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-15

6
7
 • Teoretyczne a praktyczne możliwości produkcyjne ścian prowadzonych w pokładach nachylonychTheoretical and practical production possibilities walls in sloped decks / Patrycja BĄK, Adam Lyczko, Łukasz Matuszek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 3, s. 73–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1156-pdf.html

 • słowa kluczowe: eksploatacja, pokłady nachylone, wielkość wydobycia

  keywords: exploitation, sloped decks, extraction volume

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The contemporary employee in the creation of organisational culture in the Polish mining industryWspółczesny pracownik w kreowaniu poziomu kultury organizacyjnej w polskim przemyśle wydobywczym / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, pokolenie Y, pracownik

  keywords: mining industry, organisational culture, employee, Generation Y

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-41

9
10
 • The impact of the management system on developing occupational safety awareness among employeesWpływ systemu zarządzania na kształtowanie świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 245–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo górnicze, systemy zarządzania, świadomość pracownika

  keywords: mining enterprise, management systems, occupational safety, employee awareness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-44

11
 • The issues related to occupational health and safety culture in the mining industryKwestie związane z kulturą bezpieczeństwa i higieny pracy w branży wydobywczej / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // W: Contemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7880-646-2. — S. 247–259. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, branża wydobywcza, bezpieczeństwo i higiena pracy

  keywords: mining industry, organisational culture, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The method of improving the functioning of an integrated management system in a mining enterpriseMetodyka oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym jako narzędzie jego doskonalenia / Patrycja BĄK, Agnieszka Nowak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 2, s. 175–186. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-110357-40680?filename=The%20method%20of%20improving.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, zintegrowany system zarządzania, procesy biznesowe

  keywords: business processes, integrated management system, mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128519

13
 • Wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego : polemiki – dyskusjeThe use of an integrated management system do legal mining business / Patrycja BĄK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 1, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1154-pdf.html

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, zarządzanie jakością, zintegrowany system zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  keywords: mining company, quality management, information security management, integrated management systemt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: