Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • The contemporary employee in the creation of organisational culture in the Polish mining industryWspółczesny pracownik w kreowaniu poziomu kultury organizacyjnej w polskim przemyśle wydobywczym / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, pokolenie Y, pracownik

  keywords: mining industry, organisational culture, employee, Generation Y

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-41

2
 • The impact of the management system on developing occupational safety awareness among employeesWpływ systemu zarządzania na kształtowanie świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 245–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo górnicze, systemy zarządzania, świadomość pracownika

  keywords: mining enterprise, management systems, occupational safety, employee awareness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-44

3
 • The method of improving the functioning of an integrated management system in a mining enterpriseMetodyka oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym jako narzędzie jego doskonalenia / Patrycja BĄK, Agnieszka Nowak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 2, s. 175–186. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-110357-40680?filename=The%20method%20of%20improving.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, zintegrowany system zarządzania, procesy biznesowe

  keywords: business processes, integrated management system, mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128519