Wykaz publikacji wybranego autora

Patrycja Bąk, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9109-3369

ResearcherID: brak

Scopus: 55651726700

PBN: 909416

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 21\textsuperscript{st} World Mining Congress & EXPO 2008 : New challenges and visions for mining : Economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / eds. of iss. 4/2 Roman MAGDA, Patrycja BĄK, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 287, [8] s.. — (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953). — Bibliogr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A strategic analysis of selected factors that create the culture of occupational health and safety in mining companies in Poland, Pt. 1Analiza strategiczna wybranych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce, Cz. 1 / Mariusz KAPUSTA, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 287–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a46.pdf

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, BHP

  keywords: mining industry, organisational culture, SWOT analysis, OHS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-46

3
 • Applying lean management solutions in the context of the organisational culture of energy sector enterprisesWdrażanie rozwiązań Lean Management w świetle kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach branży energetycznej / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 121, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, lean management, przemysł energetyczny, przedsiębiorstwo energetyczne

  keywords: lean management, organisational culture, energy industry, energy company

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-15

4
 • Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązaniaCharacteristics of the subjects securitization's process and their functions / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 3, s. 49–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • keywords: risk, manager, securitization, Special Purpose Vehicle, advisor, organizer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnegoCharacteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises, Pt. 1, Sources of the own capital / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 93–108. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, emisja akcji, finansowanie hybrydowe, kapitał własny, Private Equity, Venture Capital, zysk zatrzymany

  keywords: retained profit, Venture Capital, Private Equity, own capital, coal mine industry, hybrid financing, issuing of stocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 2, Źrodła kapitału obcegoCharacteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises, Pt. 2, Sources of the foreign capital / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 101–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obligacje, kredyt bankowy, sekurytyzacja, papiery komercyjne, leasing, forfaiting, faktoring

  keywords: credit, bonds, securitization, commercial papers, leasing, forfaiting, factoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Correct use of mining-related fixed assets as a precondition for the favourable outcomes of the concentration of mining operations in a mining enterpriseWłaściwe wykorzystanie produkcyjnych środków trwałych warunkiem korzystnych efektów koncentracji wydobycia w przedsiębiorstwie górniczym / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2020 vol. 36 iss. 1, s. 135–148. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: University of Science and Technology. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132550/edition/115815/content

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, koncentracja wydobycia, środki trwałe w procesie produkcji górniczej

  keywords: mining enterprise, concentration of mining operations, fixed assets in mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2020.132550

8
 • Dashboard - a system of measures supporting the enterprise in achieving its goalsDashboard - system miar wspomagających przedsiębiorstwo w osiąganiu jego celów / Barbara KOWAL, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: cele, miary, dashboard, raporty, narzędzia wspomagania decyzji

  keywords: measures, report, goals, dashboard, decision support tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-05

9
 • Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational cultureEfektywność funkcjonowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kształtowaniu kultury organizacji / Mariusz KAPUSTA, Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 19 nr 1, s. 245–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a37.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura korporacyjna, pomiar kultury bezpieczeństwa, siatka bhp

  keywords: corporate culture, measurement of safety culture, OHS network, occupational health and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-01-37

10
 • Enterprise Risk Management Policy in the KGHM Polska Miedź S. A. Capital GroupPolityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A. / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 93–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a15.pdf

 • słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, odpowiedzialny biznes, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym

  keywords: internal audit, enterprise risk management, responsible business

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-15

11
 • Factors determining the level of the planned concentration of coal production in Polish miningCzynniki determinujące poziom planowanej koncentracji produkcji węgla kamiennego w polskim górnictwie / Patrycja BĄK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 31–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, efektywność, proces restrukturyzacji

  keywords: efficiency, coal mining company, restructuring process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-04

12
 • Financial structure of mining sector companies during an economic slowdownStruktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja BĄK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 1089–1100. — Bibliogr. s. 1099–1100. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93024/PDF/10267-Volume57_Issue4-20_paper.pdf.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, przedsiębiorstwa górnicze, kryzys gospodarczy, struktury finansowania

  keywords: mining companies, financial structure, sources of funds, economic crisis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0072-8

13
 • Production planning in a mining enterprise – selected problems and solutionsPlanowanie produkcji w przedsiębiorstwie górniczym – wybrane problemy i rozwiązania / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 2, s. 97–116. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/bak.pdf

 • słowa kluczowe: planowanie, przedsiębiorstwo górnicze, plany strategiczne, zdolność produkcyjna kopalni

  keywords: planning, mining enterprise, strategic plan, production capacity of mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118654

14
 • Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w PolsceThe role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 1, s. 141–155. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1328944427/fulltextPDF/13FB80B4EA1464588C5/10?accountid=48679

 • słowa kluczowe: obligacje korporacyjne, kryzys finansowy, źródła finansowania, przedsiębiorstwa górnicze

  keywords: bonds, financial crisis, sources of finance, coal mining companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0011

15
 • Role of Respect Index in managing a company from the energy sectorRola Respect Index w zarządzaniu przedsiębiorstwem z sektora energetycznego / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: sektor energetyczny, model biznesowy, odpowiedzialne zarządzanie, Respects Index

  keywords: energy sector, business models, responsible management, Respects Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-03

16
 • Securitization as a method of financing coal mining industrySekurytyzacja jako metoda finansowania górnictwa węgla / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 265–272. — Bibliogr. s. 270–271, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 / red. z. 4/2 Roman Magda, Patrycja Bąk, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: coal mining company, investment funds, special purpose vehicle, securitization, Polish capital market, coal mining industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sekurytyzacja aktywów na polskim rynku kapitałowym z uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennegoSecuritization on Polish capital market with consideration of coal mining / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Strategic analysis of selected factors shaping the occupational health and safety culture of mining companies in Poland, Pt. 2Analiza strategiczna wybranych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorstw branży wydobywczej w Polsce, Cz. 2 / Mariusz KAPUSTA, Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 R. 22 nr 1, s. 243–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_v1_full/IM%201-2020-v1-a35.pdf

 • słowa kluczowe: analiza SWOT, przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, kultura BHP, Covid-19 w kopalniach

  keywords: mining industry, organisational culture, SWOT analysis, OHS culture, Covid-19 in mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-01-81

19
 • The contemporary employee in the creation of organisational culture in the Polish mining industryWspółczesny pracownik w kreowaniu poziomu kultury organizacyjnej w polskim przemyśle wydobywczym / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, kultura organizacyjna, pokolenie Y, pracownik

  keywords: mining industry, organisational culture, employee, Generation Y

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-41

20
 • The effects of \emph {cash pooling} application in funds management in a capital group in hard coal mining industryEfekty wykorzystania \emph {cash poolingu} w zarządzaniu środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej w górnictwie węgla kamiennego / Patrycja BĄK, Agata Sierpińska-Sawicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/94046/PDF/10267-Volume61_Issue1-08_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: konsolidacja, cash pooling, grupa kapitałowa, netting, rachunki powiązane

  keywords: cash pooling, capital group, pooling, netting, linked accounts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0008

21
 • The impact of the management system on developing occupational safety awareness among employeesWpływ systemu zarządzania na kształtowanie świadomości pracownika w zakresie bezpieczeństwa pracy / Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 245–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo górnicze, systemy zarządzania, świadomość pracownika

  keywords: mining enterprise, management systems, occupational safety, employee awareness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-44

22
 • The method of improving the functioning of an integrated management system in a mining enterpriseMetodyka oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym jako narzędzie jego doskonalenia / Patrycja BĄK, Agnieszka Nowak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 2, s. 175–186. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-110357-40680?filename=The%20method%20of%20improving.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa górnicze, zintegrowany system zarządzania, procesy biznesowe

  keywords: business processes, integrated management system, mining enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128519

23
 • The problem of managers’ remuneration in state-owned enterprises in the context of corporate governanceProblem wynagradzania menedżerów spółek z udziałem skarbu państwa w kontekście \emph{corporate governance} (nadzoru korporacyjnego) / Patrycja BĄK, Aneta Michalak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 1, s. 155–174. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system motywacyjny, ład korporacyjny, wynagrodzenie kadry menedżerskiej

  keywords: corporate governance, motivational system, managers remuneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118643

24
 • Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczegoFinancing of the investment activity based on the example of coal mining industry / Patrycja BĄK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 11–17. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: