Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Waśkowska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4090-8534 orcid iD

ResearcherID: T-3557-2018

Scopus: 35303835400

PBN: 5e709207878c28a04738ed9b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 273, z ogólnej liczby 276 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2013]
 • Tytuł14th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 9th polish micropalaeontological workshop : abstracts volume
  Autorzyed. Marta BĄK, Justyna Kowal-Kasprzyk, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski
  DetailsPoland : The Grzybowski Foundation, 2013. — 66 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułA new agglutinated foraminifer from the genus emph {Ammopemphix} in the Pleistocene of the Arctic Ocean
  AutorzyWAŚKOWSKA Anna, Kaminski Michael A.
  ŹródłoFolia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis. Geologica et Paleobiologica. — 2018 spec. vol. 2018, s. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2013]
 • TytułA new agglutinated foraminifera of the genus emph{Bulbobaculites} from the Paleogene of Outer Carpathians (Silesian Nappe, Poland)– preliminary results
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA
  ŹródłoMIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAdditional comments to ”Representatives of some diagnostic agglutinated foraminiferal genera of the subclass Monothalamana (Bathysiphon, Orbulinelloides, Repmanina, Miliammina, Agglutinella, Dentostomenia, Ammomassilina, Psammolingulina) in the Tethys” by Anan (2021)
  AutorzyMichael A. Kaminski, Anna WAŚKOWSKA
  ŹródłoGeological Behavior. — 2022 vol. 6 iss. 1, s. 29–30. — tekst: https://geologicalbehavior.com/download/1509
 • keywords: foraminifera, taxonomy, holotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26480/gbr.01.2022.29.30

5
 • [referat, 2017]
 • TytułAgglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoTenth international workshop on Agglutinated foraminifera : Smolenice, Slovakia, April 19–23, 2017 : abstract volume / eds. J. Soták, M A. Kaminski, K. Fekete, J. Kowal-Kasprzyk. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — S. 88–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAgglutinated foraminiferal acmes and their role in the biostratigraphy of the Campanian-Eocene Outer Carpathians
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA
  ŹródłoGeosciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 9 art. no. 367, s. 1–37. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3263/11/9/367/pdf
 • keywords: biostratigraphy, Outer Carpathians, agglutinated foraminifera, acme zones, Late Cretaceous-Paleogene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/geosciences11090367

7
 • [referat, 2017]
 • Tytułemph{“Ammodiscus”} latus Grzybowski, 1898: its taxonomy, variability, and affinity to the genus emph{Trochamminoides} Cushman, 1910
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Michael A. KAMINSKI
  ŹródłoProceedings of the ninth international workshop on Agglutinated foraminifera : Zaragoza, Spain, September 3–7, 2012 / eds. Michael A. Kaminski, Laia Alegret. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — S. 229–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • Tytułemph{Ammopemphix hemisphaericus} sp. nov., a new attached agglutinated foraminifer from the Pleistocene of the Arctic Ocean, and the taxonomic status of the genus emph {Ammopemphix} Loeblich, 1952
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski
  ŹródłoArktos. — 2018 vol. 4 iss. 1 spec. iss. on 'Arctic Environmental Change Beyond Instrumental Records' art. no. 14, s. 1–10. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41063-018-0048-9.pdf
 • keywords: Pleistocene, agglutinated foraminifera, Arctic Ocean

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s41063-018-0048-9

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAn emph{Entzia}-dominated marsh-type agglutinated foraminiferal assemblage from a salt marsh in Tubli Bay, Bahrain
  AutorzyMichael A. Kaminski, Abduljamiu O. Amao, Thomas F. Garrison, Flavia Fiorini, Simeon Magliveras, Bassam S. Tawabini, Anna WAŚKOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2020 vol. 46 iss. 3, s. 189–204. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3949/2539
 • keywords: agglutinated foraminifera, Arabian Gulf, Bahrain, Salt Marsh

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2020.46.3.189

10
 • [referat, 2023]
 • TytułAn emph{Entzia}-dominated marsh-type agglutinated foraminiferal assemblage from an emph{Arthrocnemum} salt marsh in Bahrain
  AutorzyMichael A. Kaminski, Abduljamiu O. Amao, Thomas F. Garrison, Flavia Fiorini, Simeon Magliveras, Bassam S. Tawabini, Anna WAŚKOWSKA
  ŹródłoIWAF-11 : eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Kraków, Poland, April 19-22, 2023 : abstract volume / ed. by Sławomir BĘBENEK, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Kraków : Micropress Europe, The Grzybowski Foundation, 2023. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2023]
 • TytułApplication of agglutinated foraminiferal acmes in Campanian-Eocene biostratigraphy in the Outer Carpathians
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA
  ŹródłoIWAF-11 : eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Kraków, Poland, April 19-22, 2023 : abstract volume / ed. by Sławomir BĘBENEK, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Kraków : Micropress Europe, The Grzybowski Foundation, 2023. — S. 81-82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułArea of Sułkowice : a geotouristic approach (SW Poland)
  AutorzyAnna Kaleta, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Fryderyk Oliwa
  ŹródłoGEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — S. 58–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBeloveža Formation in the Rača Unit, Magura nappe in Hańczowa Mts. (Polish Flysch Carpathians) and adjacent part of Slovakia and remarks on the Beloveža Formation – Hieroglyphic Beds controversy
  AutorzyA. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník, s. 519–520
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułBeloveža Formation versus Hieroglyphic beds in the Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland
  AutorzyGOLONKA Jan, WAŚKOWSKA Anna
  ŹródłoGeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBentonitized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland): lithology, stratigraphic position and mineral composition
  AutorzyMarek Cieszkowski, Jan Środoń, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Tadeusz LEŚNIAK
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2006 vol. 76, s. 197–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBiostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2014 vol. 84 no. 1, s. 51–70. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_1_051_070.pdf
 • keywords: Outer Carpathians, flysch, Eocene, olistostrome, olistoliths, foraminifers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBiostratigraphy and palaeoecology of Early Palaeogene deep water foraminiferal assemblages from the Subsilesian Unit in the Żywiec tectonic window (Polish Outer Carpathians)
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA-OLIWA, Tadeusz LEŚNIAK
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 11–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułBiostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians)
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Rafał Chodyń, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK
  Źródło16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — S. 80-81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2016]
 • TytułBlack Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment?
  AutorzyA. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA, G. MACHOWSKI
  Źródło17textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — S. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2005]
 • TytułBoreal aggluminated foraminifera in the Paleogene of the Outer Flysch Carpathians : preliminary results
  AutorzyMiroslav Bubík, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA
  ŹródłoIWAF VII : seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Urbino, Italy, October 2–8, 2005, Abstracts volume / eds. R. Coccioni, M. A. Kaminski, A. Marsili ; Instituto di Geologia Università degli Studi di Urbino “{it Carlo Bo}”, Fundacja im. Józefa Grzybowskiego, Centro di Geobiologia. — [Italy : s. n.], [2005]. — S. 9–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBryozoan-lithothamnium Szydłowiec Sandstones from the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland)
  AutorzyMarek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA
  ŹródłoBerichte der Geologischen Bundesanstalt. — 2011 Bericht 85, s. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2013]
 • TytułBudowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych
  AutorzyJan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Marek Cieszkowski
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 11–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: