Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Waśkowska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgo


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4090-8534 orcid iD

ResearcherID: T-3557-2018

Scopus: 35303835400

PBN: 5e709207878c28a04738ed9b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 273, z ogólnej liczby 276 publikacji Autora


1
 • 14th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 9th polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. Marta BĄK, Justyna Kowal-Kasprzyk, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — 66 s.. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 13-978-83-88927-34-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new agglutinated foraminifer from the genus \emph {Ammopemphix} in the Pleistocene of the Arctic Ocean / WAŚKOWSKA Anna, Kaminski Michael A. // Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis. Geologica et Paleobiologica ; ISSN 1805-2371. — 2018 spec. vol. 2018, s. 96. — Dod. ISBN 978-80-7247-145-4. — 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological conference & MIKRO 2018 workshop : Prague, October 18–19, 2018

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A new agglutinated foraminifera of the genus \emph{Bulbobaculites} from the Paleogene of Outer Carpathians (Silesian Nappe, Poland)– preliminary results / Anna WAŚKOWSKA // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Additional comments to ”Representatives of some diagnostic agglutinated foraminiferal genera of the subclass Monothalamana (Bathysiphon, Orbulinelloides, Repmanina, Miliammina, Agglutinella, Dentostomenia, Ammomassilina, Psammolingulina) in the Tethys” by Anan (2021) / Michael A. Kaminski, Anna WAŚKOWSKA // Geological Behavior ; ISSN 2521-0890. — 2022 vol. 6 iss. 1, s. 29–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-16. — tekst: https://geologicalbehavior.com/download/1509

  orcid iD
 • keywords: foraminifera, taxonomy, holotype

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26480/gbr.01.2022.29.30

5
 • Agglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Grzegorz MACHOWSKI // W: Tenth international workshop on Agglutinated foraminifera : Smolenice, Slovakia, April 19–23, 2017 : abstract volume / eds. J. Soták, M A. Kaminski, K. Fekete, J. Kowal-Kasprzyk. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; No. 23). — ISBN: 978-83-941956-2-5. — S. 88–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Agglutinated foraminiferal acmes and their role in the biostratigraphy of the Campanian-Eocene Outer Carpathians / Anna WAŚKOWSKA // Geosciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3263. — 2021 vol. 11 iss. 9 art. no. 367, s. 1–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33-37, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-31. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3263/11/9/367/pdf

  orcid iD
 • keywords: biostratigraphy, Outer Carpathians, agglutinated foraminifera, acme zones, Late Cretaceous-Paleogene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/geosciences11090367

7
 • \emph{“Ammodiscus”} latus Grzybowski, 1898: its taxonomy, variability, and affinity to the genus \emph{Trochamminoides} Cushman, 1910 / Anna WAŚKOWSKA, Michael A. KAMINSKI // W: Proceedings of the ninth international workshop on Agglutinated foraminifera : Zaragoza, Spain, September 3–7, 2012 / eds. Michael A. Kaminski, Laia Alegret. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 22). — ISBN: 978-83-941956-1-8. — S. 229–238. — Bibliogr. s. 235–237, Abstr.. — M. A. Kaminski - dod. afiliacja: King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia. — tekst: http://gf.tmsoc.org/Documents/iwaf9/Waskowska-Kaminski%202017.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • \emph{Ammopemphix hemisphaericus} sp. nov., a new attached agglutinated foraminifer from the Pleistocene of the Arctic Ocean, and the taxonomic status of the genus \emph {Ammopemphix} Loeblich, 1952 / Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski // Arktos ; ISSN 2364-9453. — 2018 vol. 4 iss. 1 spec. iss. on 'Arctic Environmental Change Beyond Instrumental Records' art. no. 14, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-04. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41063-018-0048-9.pdf

  orcid iD
 • keywords: Pleistocene, agglutinated foraminifera, Arctic Ocean

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s41063-018-0048-9

9
 • An \emph{Entzia}-dominated marsh-type agglutinated foraminiferal assemblage from a salt marsh in Tubli Bay, Bahrain / Michael A. Kaminski, Abduljamiu O. Amao, Thomas F. Garrison, Flavia Fiorini, Simeon Magliveras, Bassam S. Tawabini, Anna WAŚKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2020 vol. 46 iss. 3, s. 189–204. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-19. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3949/2539

 • keywords: agglutinated foraminifera, Arabian Gulf, Bahrain, Salt Marsh

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2020.46.3.189

10
 • An \emph{Entzia}-dominated marsh-type agglutinated foraminiferal assemblage from an \emph{Arthrocnemum} salt marsh in Bahrain / Michael A. Kaminski, Abduljamiu O. Amao, Thomas F. Garrison, Flavia Fiorini, Simeon Magliveras, Bassam S. Tawabini, Anna WAŚKOWSKA // W: IWAF-11 : eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Kraków, Poland, April 19-22, 2023 : abstract volume / ed. by Sławomir BĘBENEK, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Kraków : Micropress Europe, The Grzybowski Foundation, 2023. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 26). — ISBN: 978-83-941956-5-6. — S. 46. — Bibliogr. s. 46. — Dostęp również online: {https://micropresseurope.eu/documents/Bebenek++2023%20GFSP26%2011th%20IWAF_Abstracts_April_6.pdf} [2023-05-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Application of agglutinated foraminiferal acmes in Campanian-Eocene biostratigraphy in the Outer Carpathians / Anna WAŚKOWSKA // W: IWAF-11 : eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Kraków, Poland, April 19-22, 2023 : abstract volume / ed. by Sławomir BĘBENEK, Anna WAŚKOWSKA, Michael A. Kaminski. — Kraków : Micropress Europe, The Grzybowski Foundation, 2023. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 26). — ISBN: 978-83-941956-5-6. — S. 81-82. — Bibliogr. s. 82. — Dostęp również online: {https://micropresseurope.eu/documents/Bebenek++2023%20GFSP26%2011th%20IWAF_Abstracts_April_6.pdf} [2023-05-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Area of Sułkowice : a geotouristic approach (SW Poland) / Anna Kaleta, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Fryderyk Oliwa // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 58–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Beloveža Formation in the Rača Unit, Magura nappe in Hańczowa Mts. (Polish Flysch Carpathians) and adjacent part of Slovakia and remarks on the Beloveža Formation – Hieroglyphic Beds controversy / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník, s. 519–520. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Beloveža Formation versus Hieroglyphic beds in the Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland / GOLONKA Jan, WAŚKOWSKA Anna // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bentonitized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland): lithology, stratigraphic position and mineral compositionZbentonizowane tufity w dolnoeoceńskich osadach jednostki podśląskiej (polskie Zachodnie Karpaty Zewnętrzne): litologia, pozycja stratygraficzna i skład mineralny / Marek Cieszkowski, Jan Środoń, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Tadeusz LEŚNIAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2006 vol. 76, s. 197–214. — Bibliogr. s. 211–213, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Berriasian planktonic foraminifera and calcareous nannofossils from Crimea Mountains, with reference to microfossil evolution / F. M. Gradstein, A. WAŚKOWSKA, L. Kopaevich, D. K. Watkins, H. Friis, J. Pérez Panera // Swiss Journal of Palaeontology ; ISSN 1664-2376. — 2019 vol. 138 iss. 2, s. 213–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-07. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13358-018-0175-8.pdf

  orcid iD
 • keywords: evolution, palaeobiogeography, planktonic foraminifera, Berriasian, nannofossils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s13358-018-0175-8

18
 • Biostratigraphy and depositional anatomy of a large olistostrome in the Eocene Hieroglyphic Formation of the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians / Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2014 vol. 84 no. 1, s. 51–70. — Bibliogr. s. 65, 67–70, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_1_051_070.pdf

 • keywords: Outer Carpathians, flysch, Eocene, olistostrome, olistoliths, foraminifers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Biostratigraphy and palaeoecology of Early Palaeogene deep water foraminiferal assemblages from the Subsilesian Unit in the Żywiec tectonic window (Polish Outer Carpathians) / Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Tadeusz LEŚNIAK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences ; ISSN 0239-7277. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 11–27. — Bibliogr. s. 25–27, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Biostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians) / Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Rafał Chodyń, Marek Cieszkowski, Renata STADNIK // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 80-81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Black Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment? / A. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA, G. MACHOWSKI // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — ISBN: 978-83-7863-666-3. — S. 96. — Bibliogr. s. 96. — Dostęp również online: {https://goo.gl/hMn6mY} [2016-11-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Boreal aggluminated foraminifera in the Paleogene of the Outer Flysch Carpathians : preliminary results / Miroslav Bubík, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: IWAF VII : seventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Urbino, Italy, October 2–8, 2005, Abstracts volume / eds. R. Coccioni, M. A. Kaminski, A. Marsili ; Instituto di Geologia Università degli Studi di Urbino “{\it Carlo Bo}”, Fundacja im. Józefa Grzybowskiego, Centro di Geobiologia. — [Italy : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9–11. — Bibliogr. s. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Bryozoan-lithothamnium Szydłowiec Sandstones from the Subsilesian Nappe (Outer Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA // Berichte der Geologischen Bundesanstalt ; ISSN 1017-8880. — 2011 Bericht 85, s. 54. — CBEP 2011 : Climate & Biota of the Early Paleogene : 5th–8th June, 2011, Salzburg, Austria : conference program and abstracts / ed. Hans Egger. — [Wien] : Geologische Bundesanstalt, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 155–201, [1] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 194–200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Budowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych[Geological structure of western part of the Polish Outer Carpathians] / Jan GOLONKA, Andrzej Ślączka, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Marek Cieszkowski // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 11–61. — Bibliogr. s. 51–61. — Dod. afiliacja M. Krobickiego: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: