Wykaz publikacji wybranego autora

Kornel Frydrych, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9831-2675 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57130890100

PBN: 5e70922b878c28a04739105a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania nad wpływem współczynnika podatności podłoża na nośność obudowy wyrobiska podziemnego
  AutorzyKornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 1, s. 73–81. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_06.pdf
 • słowa kluczowe: tunele, wyrobiska podziemne, współczynnik podatności podłoża, odpór sprężysty górotworu, projektowanie obudowy wyrobisk

  keywords: tunnels, lining design, underground excavation, coefficient of subgrade reaction, elastic passive rock mass pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBadania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Łukasz Piłat
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 499–508
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Agnieszka Zięba
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 469–477, 1 k. tabl. złoż.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_45.pdf
 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obudowa, obciążenia

  keywords: dog headings, lining, load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułBudowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
  AutorzyAndrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel
  ŹródłoXXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — S. 1–16
 • słowa kluczowe: szyb, podszybie, wlot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 roku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2007 R. 13 nr 3, s. 28–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoGeoinżynieria : drogi, mosty, tunele. — 2007 nr 4, s. 8–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2004]
 • TytułEkonomiczne korzyści wspomagania tamy podsadzkowej rozporami hydraulicznymi, zintegrowanymi z obudową ścianową
  AutorzyKornel FRYDRYCH, Zdzisław KOHUTEK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — S. 131–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego
  AutorzyAndrzej WIATR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoWstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Mutke i Tadeusza Tatary. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010. — S. 159–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2004]
 • TytułOcena możliwości budowy tuneli metodą górniczą
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Kosmalski [et al.]
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 121–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPorównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Bober
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 437–444. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_34.pdf
 • słowa kluczowe: obciążenia, projektowanie obudowy, stalowa obudowa podatna

  keywords: support design, load, steel arch support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnej
  AutorzyPiotr CZAJA, Kornel FRYDRYCH, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2013 R. 64 nr 12, s. 721–729
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułStatic calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems)
  AutorzyA. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI
  ŹródłoVertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — S. 105–114
 • keywords: shaft lining, lining design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułUpadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępnienia złoża
  AutorzyPiotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2015 R. 21 nr 3, s. 18–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWpływ grubości obudowy sklepionej betonowej na wartości sił wewnętrznych w tej obudowie
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Michał Hapke
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 609–617. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_62.pdf
 • słowa kluczowe: projektowanie, siły wewnętrzne, obudowa sklepiona betonowa, grubość obudowy, wyrobisko podziemne

  keywords: design, internal forces, underground workings, lining thickness, concrete vaulted lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWpływ konstrukcji obudowy tunelu o przekroju kołowym na wartość współczynnika podatności podłoża
  AutorzyKornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 225–235. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_18.pdf
 • słowa kluczowe: obudowa, tunele, wyrobiska podziemne, współczynnik podatności podłoża, odpór sprężysty górotworu

  keywords: tunnels, dog headings, lining, coefficient of subgrade reaction, elastic passive rock mass pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20