Wykaz publikacji wybranego autora

Kornel Frydrych, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9831-2675 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57130890100

PBN: 5e70922b878c28a04739105a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Dariusz Baran, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2009 R. 15 nr 1, s. 10–15
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania nad wpływem współczynnika podatności podłoża na nośność obudowy wyrobiska podziemnego
  AutorzyKornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2008 R. 32 z. 1, s. 73–81. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_06.pdf
3
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułBadania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Łukasz Piłat
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — S. 499–508
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Agnieszka Zięba
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 469–477, 1 k. tabl. złoż.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_45.pdf
5
 • [referat, 2016]
 • TytułBudowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
  AutorzyAndrzej WICHUR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH, Adam Bugiel, Krystian Oślizło, Jacek Franiel
  ŹródłoXXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — S. 1–16
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 roku
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2007 R. 13 nr 3, s. 28–33
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudownictwo Podziemne 2007
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoGeoinżynieria : drogi, mosty, tunele. — 2007 nr 4, s. 8–9
8
 • [inne, 2010]
 • TytułCzłowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych
  Autorzypod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010. — [176] s.
9
 • [inne, 2012]
 • TytułCzłowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych
  Autorzypod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ, Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012. — [162] s.
10
 • [referat, 2004]
 • TytułEkonomiczne korzyści wspomagania tamy podsadzkowej rozporami hydraulicznymi, zintegrowanymi z obudową ścianową
  AutorzyKornel FRYDRYCH, Zdzisław KOHUTEK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — S. 131–140
11
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego
  AutorzyAndrzej WIATR, Danuta Domańska, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoWstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Mutke i Tadeusza Tatary. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010. — S. 159–168
12
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetoda sprawdzania podatności obudowy powłokowej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Marek Bajorek, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 459–468. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_44.pdf
13
 • [referat, 2004]
 • TytułOcena możliwości budowy tuneli metodą górniczą
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Kosmalski [et al.]
  ŹródłoBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 121–125
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPorównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Maciej Bober
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 437–444. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_34.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnej
  AutorzyPiotr CZAJA, Kornel FRYDRYCH, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2013 R. 64 nr 12, s. 721–729
16
 • [referat, 2015]
 • TytułStatic calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems)
  AutorzyA. WICHUR, K. FRYDRYCH, P. KAMIŃSKI
  ŹródłoVertical and decline shaft sinking – good practices in technique and technology : International Mining Forum 2015 : 23–27 February 2015, Cracow, Poland / ed. by Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Paweł Kamiński. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — S. 105–114
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułUpadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępnienia złoża
  AutorzyPiotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Kornel FRYDRYCH
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2015 R. 21 nr 3, s. 18–30
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWpływ grubości obudowy sklepionej betonowej na wartości sił wewnętrznych w tej obudowie
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Michał Hapke
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 609–617. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_62.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWpływ konstrukcji obudowy tunelu o przekroju kołowym na wartość współczynnika podatności podłoża
  AutorzyKornel FRYDRYCH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 225–235. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_18.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułZasady doboru obudowy powłokowej
  AutorzyAndrzej WICHUR, Kornel FRYDRYCH, Daniel Strojek
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 499–509. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_43.pdf