Wykaz publikacji wybranego autora

Kornel Frydrych, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9831-2675 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57130890100

PBN: 5e70922b878c28a04739105a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wybranych czynników górniczych i geotechnicznych na wartości sił wewnętrznych w obudowie sklepionej wyrobisk korytarzowych
2
 • Badania nad wpływem współczynnika podatności podłoża na nośność obudowy wyrobiska podziemnego
3
 • Badania nad wstępnym doborem grubości betonowej obudowy sklepionej
4
 • Badania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej
5
 • Budowa wlotu w szybie VI JSW S. A. KWK „Budryk” poz. 1290
6
 • Budownictwo Podziemne 2007
7
 • Budownictwo Podziemne 2007
8
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
9
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
10
 • Ekonomiczne korzyści wspomagania tamy podsadzkowej rozporami hydraulicznymi, zintegrowanymi z obudową ścianową
11
 • Inżynierska metoda oceny wpływu zjawisk sejsmicznych na obudowy szybów w LGOM w oparciu o wyniki monitoringu sejsmicznego
12
 • Metoda sprawdzania podatności obudowy powłokowej
13
 • Ocena możliwości budowy tuneli metodą górniczą
14
 • Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych
15
 • Rola obudowy wyrobisk górniczych w kształtowaniu mikroklimatu kopalnianego i wykorzystaniu energii geotermalnej
16
 • Static calculations of mine shaft linings in Poland (selected problems)
17
 • Upadowe jako alternatywny dla szybów sposób udostępnienia złoża
18
 • Wpływ grubości obudowy sklepionej betonowej na wartości sił wewnętrznych w tej obudowie
19
 • Wpływ konstrukcji obudowy tunelu o przekroju kołowym na wartość współczynnika podatności podłoża
20
 • Zasady doboru obudowy powłokowej