Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kapusta, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1270-0795

ResearcherID: brak

Scopus: 57192079299

PBN: 909457

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza aktualnie stosowanych środków profilaktycznych dla zagrożenia pyłowego
  AutorzyTadeusz SZPONDER, Justyna SWOLKIEŃ, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 1, s. 95–109. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-01/GG_2010_1_07.pdf
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — S. 24
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAwarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennego
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK–SENDEROWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2013 nr 4, s. 20–26
4
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułCharakterystyka zagrożeń w środowisku pracy ratownika medycznego
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych : ochrona ludności i ratownictwo / red. nauk. Jerzy Konieczny, Rafał Kamprowski. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, cop. 2016. — S. 371–380
5
 • [referat, 2013]
 • TytułCzynniki fizyczne w środowisku pracy jako element kształtowania kultury bezpieczeństwa
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoKonferencja Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie : Wisła, 24-25 stycznia 2013 r.. — [Wisła : s. n.], [2013]. — S. 45–51
6
 • [referat, 2015]
 • TytułCzynnik ludzki oraz kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoCzynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie : IV konferencja : 28–30.09.2015, Słok k. Bełchatowa. — [S. l. : s. n.], [2015]. — S. [53–56]
7
 • [referat, 2015]
 • TytułDetermination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling
  AutorzyKrzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz KAPUSTA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 59
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDM
  AutorzyKrzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9964–9972
9
 • [referat, 2017]
 • TytułDoświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : [streszczenie]
  AutorzyZbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 213–214
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDziałania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyZbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2017 R. 18 nr 2, s. 171–182
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDziałania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracy
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 9, s. 36–44
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEffectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Marta SUKIENNIK, Patrycja BĄK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 19 nr 1, s. 245–254. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%201-2018-a37.pdf
13
 • [referat, 2015]
 • TytułEvacuation and transportation of injured people during mining disasters
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 34
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEwakuacja i transport osób poszkodowanych podczas katastrof górniczych
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9093–9101
15
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułIdentyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
  AutorzyWacław ANDRUSIKIEWICZ, Mariusz KAPUSTA, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011. — S. 361–377
16
 • [monografia, 2018]
 • TytułInnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : studia przypadków
  AutorzyWiesław Danielak, Mariusz KAPUSTA, Marta KRASZEWSKA
  DetailsWrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe, 2018. — 121 s.
17
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Zbigniew BURTAN, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoZagrożenia na stanowiskach pracy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — S. 79–89
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : (komunikat)
  AutorzyZbigniew BURTAN, Piotr CZAJA, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2016 nr 8, s. 34–38
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych
  AutorzyMariusz KAPUSTA, Tadeusz SZPONDER
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 4, s. 49–59. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_05.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Patrycja BĄK, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 125–134
21
22
 • [referat, 2019]
 • TytułOcena możliwości stosowania zróżnicowanych metod szkoleń BHP
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : XXI konferencja : Wisła, 27–28 marca 2019 r.. — [Polska : s. n.], [2019]. — S. [2]
23
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOptimization of parameters of dispersed liquid microstructure in view of obtainment of maximum possible efficiency of dust extraction from coal mine atmosphere
  AutorzyTadeusz SZPONDER, Mariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2009 nr 3, s. 246–254
24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPorównanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego dla zagrożenia klimatycznego w rejonie ściany kopalni węgla
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 9/II, s. 102–106
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPorównanie wybranych metod prognozowania zagrożenia klimatycznego dla wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla
  AutorzyMariusz KAPUSTA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 1, s. 10–16