Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kapusta, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kigbp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1270-0795

ResearcherID: brak

Scopus: 57192079299

PBN: 909457

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • A strategic analysis of selected factors that create the culture of occupational health and safety in mining companies in Poland
2
 • Analiza aktualnie stosowanych środków profilaktycznych dla zagrożenia pyłowego
3
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
4
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
5
 • Awarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennego
6
 • Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy a stres oraz syndrom wypalenia zawodowego
7
 • Bezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki
8
 • Charakterystyka zagrożeń w środowisku pracy ratownika medycznego
9
 • Czynnik ludzki oraz kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych
10
 • Czynniki fizyczne w środowisku pracy jako element kształtowania kultury bezpieczeństwa
11
 • Determination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling
12
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDM
13
 • Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
14
 • Działania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
15
 • Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracy
16
 • Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
17
 • Enterprise Risk Management Policy in the KGHM Polska Miedź S. A. Capital Group
18
 • Evacuation and transportation of injured people during mining disasters
19
 • Ewakuacja i transport osób poszkodowanych podczas katastrof górniczych
20
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
21
 • Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny]
22
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej
23
 • Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
24
 • Kształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych
25
 • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych