Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kapusta, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1270-0795

ResearcherID: brak

Scopus: 57192079299

PBN: 909457

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza aktualnie stosowanych środków profilaktycznych dla zagrożenia pyłowego
2
 • Analiza poziomu i struktury wypadkowości w polskim przemyśle
3
 • Awarie i przestoje w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla kamiennego
4
 • Charakterystyka zagrożeń w środowisku pracy ratownika medycznego
5
 • Czynniki fizyczne w środowisku pracy jako element kształtowania kultury bezpieczeństwa
6
 • Czynnik ludzki oraz kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych
7
 • Determination of forecast load zones of room excavations in LGOM mines on the basis of numerical modeling
8
 • Dokładność wymiarowo-kształtowa oraz warstwa wierzchnia elementów wytwarzanych metodą obróbki EDM
9
 • Doświadczenia i perspektywy kształcenia w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
10
 • Działania edukacyjne w zakresie bhp w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
11
 • Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracy
12
 • Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
13
 • Evacuation and transportation of injured people during mining disasters
14
 • Ewakuacja i transport osób poszkodowanych podczas katastrof górniczych
15
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
16
 • Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny]
17
 • Kreowanie kultury bezpieczeństwa na przykładzie praktycznych działań w Akademii Górniczo-Hutniczej
18
 • Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
19
 • Kształtowanie ryzyka zawodowego związanego z hałasem na stanowiskach pracy w podziemnych wyrobiskach eksploatacyjnych
20
 • Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
21
22
 • Ocena możliwości stosowania zróżnicowanych metod szkoleń BHP
23
 • Optimization of parameters of dispersed liquid microstructure in view of obtainment of maximum possible efficiency of dust extraction from coal mine atmosphere
24
 • Porównanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego dla zagrożenia klimatycznego w rejonie ściany kopalni węgla
25
 • Porównanie wybranych metod prognozowania zagrożenia klimatycznego dla wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla