Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 900413

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 125 publikacji Autora


1
  • Formy występowania oraz mobilność Zn, Pb i Cd w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgicznyOccurrence and mobility of Zn, Pb and Cd in soils polluted by mining and metallurgy industry / A. KICIŃSKA // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 22 września 2011 r. = Element cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention : IX international scientific-technical conference / Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. — [Warszawa : IOŚ-PIB], [2011]. — S. 14. — Brak afiliacji AGH

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Perspektywy rozwoju geoturystyki w małopolskich gminach uzdrowiskowych[Prospects for the development of geotourism in Małopolska communities] / Alicja KICIŃSKA // W: Szkolenie podsumowujące IV wyjazd studyjny zorganizowany w ramach projektu „ Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy” : Żegiestów, 5–11 sierpnia 2012r.. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–17]. — Brak afiliacji AGH

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: