Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319 orcid iD

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 5e709207878c28a04738ed35

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 23 iss. 7, s. 284-298
 • keywords: metals, organic compounds, microbiological pathogens, variability of health risk, safety of public water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/150272

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAkumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
  AutorzyMagdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA
  Źródło„Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAkumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
  AutorzyMagdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoCzłowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — S. 217–227
 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAn evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  Źródło1textsuperscript{st} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 22textsuperscript{nd} November – 23textsuperscript{rd} November, 2012, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / eds. Ocelka T., Strakoš K.. — Ostrava–Poruba : VŠB-Technical University of Ostrava. Institute of Environmental Technology, cop. 2012. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of {em Holcus lanatus} and {em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads
  AutorzyKICIŃSKA Alicja
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 175–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2009]
 • TytułArsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
  AutorzyA. KICIŃSKA
  ŹródłoObieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułArsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoOchrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. — 2009 nr 40, s. 199–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułArsenic, cadmium, and thalium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoFORUM 2019 : 10th Forum of ecological engineering : the international scientific conference : 9–11 September 2019, Kazimierz Dolny : book of abstracts. — [Lublin : Lublin University of Technology], [2019]. — S. 65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 270, s. 206–216
 • keywords: organic compounds, inhalation, risk index, potable water, safety of water intake and distribution systems, carcinogenic and non‑carcinogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28781

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254
 • keywords: Ti, Ni, soils, Magura Nappe, Pb, road traffic, Cr, Zn, landscape park, Cd, As

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAtrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — S. 112–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2019]
 • TytułBacteriological health threats to water in home wells
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 112
 • keywords: water quality, health protection, dug wells, bacteriological pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułBiodostępność Cd, Pb i Zn w glebach obszaru występowania i przeróbki złóż $Zn-Pb$ (Bukowno, Olkusz)
  AutorzyAlicja KICIŃSKA
  ŹródłoSystem ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce : krajowa konferencja naukowa : Kazimierz Dolny, 17–18 września 2018 r. : streszczenia / Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, [2018]. — S. 36–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2003]
 • TytułBio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas : [abstract]
  AutorzyKICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E.
  ŹródłoMonitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 1997]
 • TytułCadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland : [abstract]
  AutorzyLeokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA
  ŹródłoSoil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop : October 13–17, 1997, Puławy, Poland : programme / North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division. — [Poland : s. n.], [1997]. — S. 73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2006]
 • TytułCatalogue of geotouristic objects in Poland
  AutorzyTadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Wojciech MAYER, Elżbieta SŁOMKA
  ŹródłoGEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — S. 173–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacteristics of Fe-metallurgical waste as substitutes for mineral iron pigments
  AutorzyBeata KOSA-BURDA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [30–31]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: