Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż., prof. AGH

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 900413

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 116, z ogólnej liczby 118 publikacji Autora


1
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
3
 • An evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure
4
 • Application of {\em Holcus lanatus} and {\em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads
5
 • Arsenic, cadmium, and thalium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations
6
 • Arsenic, cadmium, and thallium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations
7
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
8
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
9
 • Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
10
 • As and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow
11
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa
12
 • Bacteriological health threats to water in home wells
13
 • Badania zawartości Pb w glebach i w trawach \emph {Agrostis capillaris} i \emph {Brachypodium silvaticum}
14
 • Biodostępność Cd, Pb i Zn w glebach obszaru występowania i przeróbki złóż Zn-Pb (Bukowno, Olkusz)
15
 • Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas
16
 • Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland
17
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland
18
 • Characteristics of Fe-metallurgical waste as substitutes for mineral iron pigments
19
20
 • Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego
21
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel
22
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel
23
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?
24
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?
25
 • Development of ecotourism in the Beskid Sądecki Mts.