Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319 orcid iD

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 5e709207878c28a04738ed35

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
 • A model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems
2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
3
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych
4
 • An evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure
5
 • Analysis of natural vulnerability of groundwater intakes to migration of surface pollutants based on a selected part of the Dunajec River basin
6
 • Anthropogenic impact on soils of protected areas - example of PAHs
7
 • Application of {\em Holcus lanatus} and {\em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads
8
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
9
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna
10
 • Arsenic, cadmium, and thalium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations
11
 • Arsenic, cadmium, and thallium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations
12
 • As and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow
13
 • Assessment of health risks with water consumption in terms of content of selected organic xenobiotics
14
 • Assessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system
15
 • Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
16
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie Krakowa
17
 • Bacteriological health threats to water in home wells
18
 • Bacteriological health threats to water in home wells
19
 • Badania zawartości Pb w glebach i w trawach \emph {Agrostis capillaris} i \emph {Brachypodium silvaticum}
20
 • Biodostępność Cd, Pb i Zn w glebach obszaru występowania i przeróbki złóż $Zn-Pb$ (Bukowno, Olkusz)
21
 • Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas
22
 • Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland
23
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland
24
 • Changes in soil pH and mobility of heavy metals in contaminated soils
25
 • Characteristics of Fe-metallurgical waste as substitutes for mineral iron pigments