Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2725-7319

ResearcherID: J-8300-2016

Scopus: 25629587900

PBN: 900413

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11952237532
202111
2020633
20191037
2018954
201710136
201614248
20155131
2014211
2013211
20124112
2011954
201081322
2009123432
20087232
200711
200691134
2005211
20045113
2003321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11959573
202111
2020633
20191010
20189351
20171028
20161459
2015523
201422
2013211
2012413
2011954
2010871
200912111
20087421
200711
2006945
2005211
200455
2003321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1199227
202111
202066
20191037
2018954
20171064
201614104
2015541
201422
2013211
2012431
2011972
2010871
20091212
200877
200711
2006981
200522
200455
200333
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1192891
202111
2020633
20191073
2018936
20171055
201614410
201555
201422
201322
2012422
2011918
201088
20091212
2008716
200711
2006927
200522
200455
200333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1196356
202111
202066
20191082
2018945
20171073
20161495
2015523
2014211
2013211
2012431
2011981
2010862
20091257
2008725
200711
200699
200522
200455
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1197643
202111
202066
20191082
2018945
20171073
201614104
2015523
2014211
2013211
2012431
201199
2010862
200912102
2008743
200711
200699
2005211
2004514
20033121
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnychAccumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure / Alicja KICIŃSKA // W: 1\textsuperscript{st} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 22\textsuperscript{nd} November – 23\textsuperscript{rd} November, 2012, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / eds. Ocelka T., Strakoš K.. — Ostrava–Poruba : VŠB-Technical University of Ostrava. Institute of Environmental Technology, cop. 2012. — ISBN: 978-80-248-2882-4. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of natural vulnerability of groundwater intakes to migration of surface pollutants based on a selected part of the Dunajec River basin / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA, Grzegorz Nikiel // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2020 vol. 29 no. 4, s. 2925–2934. — Bibliogr. s. 2933–2934, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-26. — E. Wysowska - pierwsza afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o., Nowy Sącz. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-111441-49499?filename=Analysis%20of%20Natural.pdf

 • keywords: environmental risk, DRASTIC, pollutant, natural vulnerability of groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/111441

5
 • Application of {\em Holcus lanatus} and {\em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads / KICIŃSKA Alicja // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 175–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / A. KICIŃSKA // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. = Element cycling in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention : VIII international scientific-technical conference / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / Alicja KICIŃSKA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2009 nr 40, s. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Arsenic, cadmium, and thalium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations / Alicja KICIŃSKA // W: FORUM 2019 : 10th Forum of ecological engineering : the international scientific conference : 9–11 September 2019, Kazimierz Dolny : book of abstracts. — [Lublin : Lublin University of Technology], [2019]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Arsenic, cadmium, and thallium content in the plants growing in close proximity to a zinc works – long-term observations / Alicja KICIŃSKA // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2019 vol. 20 iss. 7, s. 61–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 68–69, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-20. — tekst: http://www.jeeng.net/pdf-109866-40631?filename=Arsenic_%20Cadmium%20and.pdf

 • keywords: Agrostis capillaris, Betula pendula, potential toxic elements, zinc works

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/109866

10
 • As and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow / Alicja KICIŃSKA, Aleksandra Jelonek-Waliszewska // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 527–528, Abstr.. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1223

 • keywords: factors, environmental contamination, potential harmful elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2016.21.3.1223

11
 • Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) / Alicja KICIŃSKA // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254. — Wymagania systemowe: Publikacja dostępna online od: 2016.01.05. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.

 • keywords: Ti, Ni, soils, Magura Nappe, Pb, road traffic, Cr, Zn, landscape park, Cd, As

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie KrakowaGeotourism attractions – a chance for creating new touristic offer of Kraków / Alicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bacteriological health threats to water in home wells / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — E. Wysowska - dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o., Nowy Sącz, Polska

 • keywords: water quality, health protection, dug wells, bacteriological pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bacteriological health threats to water in home wells / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2020 vol. 46 no. 2, s. 21–34. — Bibliogr. s. 33-34, Abstr.. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. Nowy Sącz. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/116618/PDF/Archives+46+no+2p21_34.pdf

 • keywords: water quality, health protection, bacteriological pollution, home wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/aep.2020.133471

15
 • Badania zawartości Pb w glebach i w trawach \emph {Agrostis capillaris} i \emph {Brachypodium silvaticum}Study of Pb content in the soil and grasses \emph {Agrostis capillaris} and \emph {Brachypodium silvaticum} / Alicja KICIŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 253–262. — Bibliogr. s. 260–262, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_29.pdf

 • słowa kluczowe: gleby, Pb, trawy, biowskaźniki

  keywords: biomarkers, soils, Pb, grasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Biodostępność Cd, Pb i Zn w glebach obszaru występowania i przeróbki złóż $Zn-Pb$ (Bukowno, Olkusz)[Soil bioavailability of Cd, Pb and Zn in areas of $Zn-Pb$ ore mining and processing (Bukowno, Olkusz)] / Alicja KICIŃSKA // W: System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce : krajowa konferencja naukowa : Kazimierz Dolny, 17–18 września 2018 r. : streszczenia / Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, [2018]. — S. 36–37. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas : [abstract] / KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E. // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3\textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland / Tadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Wojciech MAYER, Elżbieta SŁOMKA // W: GEOTOUR 2006 : 5th international conference on Perspectives of rural tourism in the New Europe : 5–7 October 2006 Košice, Slovakia : proceedings / Technical University of Košice. BERG Faculty. Institute of Business and Tourism. Dept. of Geotourism, SACR Bratislava. — [Košice : Editorial Dept., BERG Faculty TU], [2006]. — ISBN10: 80-8073-717-7. — S. 173–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Characteristics of Fe-metallurgical waste as substitutes for mineral iron pigments / Beata KOSA-BURDA, Alicja KICIŃSKA // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [30–31]. — Bibliogr. s. [31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego[Chromium in surface waters of Beskid Sądecki] / Alicja KICIŃSKA // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2010 R. 70 nr 7, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 71

 • keywords: fuel, coal waste, Siersza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00039, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00039.pdf [2016-10-17]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} International conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000039

24
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?[Does a documentary site could be an efficacious form of protection inanimate nature?] / A. KICIŃSKA // W: „Prawo ochrony przyrody – stan aktualny, problemy, perspektywy” : I ogólnopolska konferencja : Łódź 25–26.04.2008 r. : streszczenia / Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Prawa i Administracji UŁ. Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. — [Łódź : UŁ], [2008]. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?Does a documentary site could be an efficacious form of protecting inanimate nature? / Alicja KICIŃSKA // W: Prawo ochrony przyrody : stan obecny, problemy, perspektywy / pod red. Dominika Kopcia i Natalii Ratajczyk. — Łódź : Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008. — ISBN: 978-83-928031-0-2. — S. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: