Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Moskała, dr inż.

specjalista

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcmo


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5505-5074 orcid iD

ResearcherID: R-3912-2016

Scopus: 14625122200

PBN: 5e70925e878c28a0473947df

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • A zirconia composite with the in-situ synthesized titanium diboride inclusions / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: ICCM 16 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the sixteenth International Conference on Composite Materials : July 8–13, 2007: Kyoto, Japan : "A giant step towards environmental awareness: from Green Composites to Aerospace" / eds. Kazuro Kageyama, Takashi Ishikawa, Nobuo Takeda, Masaki Hojo, Sunao Sugimoto, Toshio Ogasawara. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tokyo : JSCM, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-4-931136-05-2. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alumina matrix nanocomposites with $ZrO2-TiC$ and Ni particles / Agata SITNIK, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme F: Designing and engineering of ceramic composites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alumina/zirconia composites with $TiB_{2}, TiC$ inclusions and nanometric scale particles of nickel / A. SITNIK, N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 86, poz. C18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekt mechanicznego rozdrabniania proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ otrzymanych drogą wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałejAn aspect of mechanical comminution of $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ composite powders obtained by high temperature solid state synthesis / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biskwity $3Y-TZP$ do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczneBisque $3Y-TZP$ materials for all-ceramic dental restorations / Anna ŁABUZ, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 562–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calcined aluminium oxide nanopowders of boehmite origin and narrow particle size distributionKalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu / Waldemar PYDA, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert MOSKAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 376–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1393

 • słowa kluczowe: nanoproszek, kalcynacja, krystalizacja hydrotermalna, cząstka mezoporowata, bemit

  keywords: calcination, nano powder, hydrothermal crystallization, mesoporous particle, boehmite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development and characterization of zirconia composite powder containing inclusions of titanium diboride and zirconium monoboride / N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: ECerS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : June 17–21, 2007 Berlin / eds. J. G. Heinrich, C. G. Aneziris. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Baden-Baden : Göller Verlag GmbH, 2007. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. CD-ROMu rok wyd. 2008. — e-ISBN10: 3-87264-022-4. — S. 280–283. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwuetapowe spiekanie nanoproszków $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$Two stage sintering of $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$ nanopowders / MOSKAŁA N., Wołczyk W., Wrzosek P., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efekty wysokociśnieniowego spiekania proszku kompozytowego ${TiC/ZrO_{2}}$ otrzymanego z udziałem nanorurek węglowych[High pressure efects of ${TiC/ZrO_{2}}$ composite sintering obtained with an addition of carbon nanotubes] / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of alumina nanopowder admixture on consolidation of $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ micropowder in prosthodontic application contextWpływ domieszki nanoproszku $Al_{2}O_{3}$ na konsolidację mikroproszku $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ w kontekście zastosowań protetycznych / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 98–104. — Bibliogr. s. 103–104. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/4_2012_t2_LabuzLachMoskalaPyda.pdf

 • słowa kluczowe: 3Y-TZP, Al2O3, biskwit, pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne

  keywords: 3Y-TZP, Al2O3, bisque, all ceramic dental restorations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effects of nano-nickel and MgO addition to alumina based matrices on properties of the resultant compositesWpływ dodatku nano-niklu i MgO do osnowy $Al-{2}O_{3}$ na właściwości wynikowych kompozytów / Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Piotr Putyra, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 175–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1014

 • słowa kluczowe: Al2O3, nanocząstka niklu, nanokompozyt, nóż do obróbki skrawaniem, mikrostruktura finalna

  keywords: cutting tool, nano composite, microstructure final, Al203, nickel nano-particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effects of the nickel oxalate precursor and SPS consolidation process on properties of $Ni/Al_{2}O_{3}$ compositesWpływ szczawianowego prekursora niklu i procesu konsolidacji SPS na właściwości kompozytów $Ni/Al_{2}O_{3}$ / Agata GOLONKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/867

 • słowa kluczowe: Al2O3, Ni, szczawian niklu, SPS, mikrostruktura finalna

  keywords: Ni, nickel oxalate, Al2O3, microstructure final, SPS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ewolucja składu fazowego i wybrane właściwości mechaniczne tworzyw $CaO-ZrO_{2}$ modyfikowanych WCEvolution of phase composition and selected mechanical properties of WC modified $CaO-ZrO_{2}$ materials / Norbert MOSKAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Waldemar PYDA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 359–364. — Bibliogr. s. 364. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practiceKompozyty hybrydowe nano-$TiC/ZrO_{2}$-tlenek glinu – modelowanie stanu naprężeń resztkowych i praktyka wytwarzania / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practice / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 348–349. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: thermal stresses, ZrO2, Al2O3, FEM simulation, hybrid particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hybrid oxide/nonoxide microparticles for nano-TiC/ZTA composites with improved hardness : [abstract] / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 11–12

 • keywords: nano composite, nano TiC, ZTA, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Norbert MOSKAŁA, Magdalena DUDEK, Marcin GAJEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 207-208. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing, Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: mechanical properties, bentonite, nano composite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocompsites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 45–46

 • keywords: nano composites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kompozyty na osnowie dwutlenku cyrkonu z wtrąceniami wolframu zsyntetyzowanymi {\em in-situ}Zirconia matrix composites with {\it in-situ} synthesized tungsten particles / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 145. — Pełny tekst pt.: Kompozyty dwutlenku cyrkonu z wtrąceniami wolframu otrzymanymi {\em in-situ} w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechaniczne rozdrabnianie proszków kompoztytowych ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ – wpływ prekursora ${TiB_{2}}$Mechanical size reduction of ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ composite powders – the effect of ${TiB_{2}}$ precursor / Norbert MOSKAŁA, Waldermar PYDA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznychModified polymeric composite materials for power applications / Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena DUDEK, Robert Sekuła, Grzegorz Kmita, Norbert MOSKAŁA, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 715–719. — Bibliogr. s. 719, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nanometric $Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}$ solid solution powders and their utilization in the synthesis of composite powders with $TiB_{2}$ and $TiC$ inclusions / N. MOSKAŁA, J. Morgiel, W. PYDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2008 vol. 26 no. 2, s. 331–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nanometryczne proszki roztworów stałych ${Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}}$ i ich wykorzystanie w syntezie proszków kompozytowych z wtrąceniami ${TiB_{2}}$ i ${TiC}$[The nano-metric powders of ${Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}}$ solid solutions and the utilization for a synthesis of the composite zirconia powders containing ${TiB_{2}}$ and ${TiC}$ inclusions] / Norbert MOSKAŁA, Jerzy Morgiel, Waldemar PYDA // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nanoproszki roztworu stałego $Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}$[Nanopowders of the zirconia-titania-yttria solid solutions] / Norbert MOSKAŁA, Jerzy Morgiel, Waldemar PYDA // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 373–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: