Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Moskała, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5505-5074 orcid iD

ResearcherID: R-3912-2016

Scopus: 14625122200

PBN: 5e70925e878c28a0473947df

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem52129211
202011
2018211
201722
2016413
2015523
201411
2013422
2012211
2011312
2010321
20095311
2008642
2007413
2006321
2005642
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5227241
202011
2018211
201722
2016413
201555
201411
2013413
2012211
201133
201033
2009523
2008651
2007422
2006321
2005651
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem524111
202011
201822
201722
2016431
2015541
201411
2013422
201222
201133
201033
2009541
200866
2007422
2006321
2005651
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem52448
202011
201822
201722
2016422
201555
201411
201344
201222
201133
201033
200955
2008615
200744
2006312
200566
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem521834
202011
2018211
201722
2016431
2015514
201411
2013422
2012211
2011321
2010312
2009523
2008633
200744
200633
200566
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem522428
202011
2018211
201722
2016431
2015523
201411
2013422
2012211
2011321
2010312
2009523
2008642
2007413
2006312
2005624
2003111
 • A zirconia composite with the in-situ synthesized titanium diboride inclusions / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: ICCM 16 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the sixteenth International Conference on Composite Materials : July 8–13, 2007: Kyoto, Japan : "A giant step towards environmental awareness: from Green Composites to Aerospace" / eds. Kazuro Kageyama, Takashi Ishikawa, Nobuo Takeda, Masaki Hojo, Sunao Sugimoto, Toshio Ogasawara. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tokyo : JSCM, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-4-931136-05-2. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alumina matrix nanocomposites with $ZrO2-TiC$ and Ni particles / Agata SITNIK, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme F: Designing and engineering of ceramic composites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alumina/zirconia composites with $TiB_{2}, TiC$ inclusions and nanometric scale particles of nickel / A. SITNIK, N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 86, poz. C18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekt mechanicznego rozdrabniania proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ otrzymanych drogą wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałejAn aspect of mechanical comminution of $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ composite powders obtained by high temperature solid state synthesis / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biskwity $3Y-TZP$ do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczneBisque $3Y-TZP$ materials for all-ceramic dental restorations / Anna ŁABUZ, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 562–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calcined aluminium oxide nanopowders of boehmite origin and narrow particle size distributionKalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu / Waldemar PYDA, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert MOSKAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 376–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1393

 • słowa kluczowe: nanoproszek, kalcynacja, krystalizacja hydrotermalna, cząstka mezoporowata, bemit

  keywords: calcination, nanopowder, hydrothermal crystallization, mesoporous particle, boehmite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development and characterization of zirconia composite powder containing inclusions of titanium diboride and zirconium monoboride / N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: ECerS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : June 17–21, 2007 Berlin / eds. J. G. Heinrich, C. G. Aneziris. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Baden-Baden : Göller Verlag GmbH, 2007. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. CD-ROMu rok wyd. 2008. — e-ISBN10: 3-87264-022-4. — S. 280–283. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Tytuł przejęto ze strony tyt. (po wybraniu opcji Author index)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwuetapowe spiekanie nanoproszków $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$Two stage sintering of $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$ nanopowders / MOSKAŁA N., Wołczyk W., Wrzosek P., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efekty wysokociśnieniowego spiekania proszku kompozytowego ${TiC/ZrO_{2}}$ otrzymanego z udziałem nanorurek węglowych[High pressure efects of ${TiC/ZrO_{2}}$ composite sintering obtained with an addition of carbon nanotubes] / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of alumina nanopowder admixture on consolidation of $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ micropowder in prosthodontic application contextWpływ domieszki nanoproszku $Al_{2}O_{3}$ na konsolidację mikroproszku $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ w kontekście zastosowań protetycznych / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 98–104. — Bibliogr. s. 103–104. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/4_2012_t2_LabuzLachMoskalaPyda.pdf

 • słowa kluczowe: Al2O3, 3Y-TZP, biskwit, pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne

  keywords: Al2O3, 3Y-TZP, bisque, all ceramic dental restorations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effects of nano-nickel and MgO addition to alumina based matrices on properties of the resultant compositesWpływ dodatku nano-niklu i MgO do osnowy $Al-{2}O_{3}$ na właściwości wynikowych kompozytów / Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Piotr Putyra, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 175–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1014

 • słowa kluczowe: Al2O3, nanocząstka niklu, nanokompozyt, nóż do obróbki skrawaniem, mikrostruktura finalna

  keywords: cutting tool, nanocomposite, microstructure final, Al203, nickel nano-particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effects of the nickel oxalate precursor and SPS consolidation process on properties of $Ni/Al_{2}O_{3}$ compositesWpływ szczawianowego prekursora niklu i procesu konsolidacji SPS na właściwości kompozytów $Ni/Al_{2}O_{3}$ / Agata GOLONKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/867

 • słowa kluczowe: Al2O3, Ni, szczawian niklu, SPS, mikrostruktura finalna

  keywords: Ni, nickel oxalate, Al2O3, microstructure final, SPS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ewolucja składu fazowego i wybrane właściwości mechaniczne tworzyw $CaO-ZrO_{2}$ modyfikowanych WCEvolution of phase composition and selected mechanical properties of WC modified $CaO-ZrO_{2}$ materials / Norbert MOSKAŁA, Mirosław M. BUĆKO, Waldemar PYDA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 359–364. — Bibliogr. s. 364. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practiceKompozyty hybrydowe nano-$TiC/ZrO_{2}$-tlenek glinu – modelowanie stanu naprężeń resztkowych i praktyka wytwarzania / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practice / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 348–349. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: thermal stresses, ZrO2, Al2O3, FEM simulation, hybrid particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hybrid oxide/nonoxide microparticles for nano-TiC/ZTA composites with improved hardness : [abstract] / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 11–12

 • keywords: nanocomposite, nano-TiC, ZTA, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Norbert MOSKAŁA, Magdalena DUDEK, Marcin GAJEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 207-208. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing, Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: mechanical properties, bentonite, nanocomposite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2A, s. 875–879. — Bibliogr. s. 879. — tekst: http://goo.gl/9gvRhj

 • keywords: nanocomposites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0148

19
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocompsites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 45–46

 • keywords: nanocomposites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kompozyty na osnowie dwutlenku cyrkonu z wtrąceniami wolframu zsyntetyzowanymi {\em in-situ}Zirconia matrix composites with {\it in-situ} synthesized tungsten particles / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 145. — Pełny tekst pt.: Kompozyty dwutlenku cyrkonu z wtrąceniami wolframu otrzymanymi {\em in-situ} w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 643–650. — Bibliogr. s. 650

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechaniczne rozdrabnianie proszków kompoztytowych ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ – wpływ prekursora ${TiB_{2}}$Mechanical size reduction of ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ composite powders – the effect of ${TiB_{2}}$ precursor / Norbert MOSKAŁA, Waldermar PYDA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznychModified polymeric composite materials for power applications / Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena DUDEK, Robert Sekuła, Grzegorz Kmita, Norbert MOSKAŁA, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 715–719. — Bibliogr. s. 719, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nanometric $Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}$ solid solution powders and their utilization in the synthesis of composite powders with $TiB_{2}$ and $TiC$ inclusions / N. MOSKAŁA, J. Morgiel, W. PYDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2008 vol. 26 no. 2, s. 331–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nanometryczne proszki roztworów stałych ${Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}}$ i ich wykorzystanie w syntezie proszków kompozytowych z wtrąceniami ${TiB_{2}}$ i ${TiC}$[The nano-metric powders of ${Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}}$ solid solutions and the utilization for a synthesis of the composite zirconia powders containing ${TiB_{2}}$ and ${TiC}$ inclusions] / Norbert MOSKAŁA, Jerzy Morgiel, Waldemar PYDA // W: I Krajowa konferencja nanotechnologii : 26–28 kwietnia 2007 Wrocław : książka streszczeń / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : PWr], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nanoproszki roztworu stałego $Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}$[Nanopowders of the zirconia-titania-yttria solid solutions] / Norbert MOSKAŁA, Jerzy Morgiel, Waldemar PYDA // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 373–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: