Wykaz publikacji wybranego autora

Szczepan Moskwa, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3957-0660

ResearcherID: S-8500-2017

Scopus: 25959672800

PBN: 909762

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5842430
202033
201955
2018321
2017211
2016431
20153111
2014211
2012211
2011321
2010532
2009954
2008615
200711
2006312
2005422
2003321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5832242
202033
2019514
2018321
201722
201644
201533
201422
2012211
201133
2010532
2009981
2008642
200711
2006312
2005422
2003312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem583721
2020312
2019523
2018312
201722
2016413
201533
201422
201222
201133
2010532
2009981
2008642
200711
2006312
2005422
2003312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem58652
202033
2019532
201833
201722
201644
201533
201422
201222
201133
201055
200999
200866
200711
200633
200544
200333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem582830
202033
201955
201833
2017211
2016431
2015312
201422
201222
2011312
2010523
2009936
2008624
200711
200633
200544
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem583127
202033
201955
201833
2017211
2016422
2015321
201422
201222
2011312
2010514
2009954
2008633
200711
200633
2005413
2003331
 • Academia and industry cooperation: an example drawn from courses in electrical engineering / W. NOWAK, S. MOSKWA, R. TARKO, M. SKOWRON // W: 1st world conference on Technology and Engineering Education [Dokument elektroniczny] : 14–17 September 2010, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Zenon J. Pudłowski, Stanisław A. Mitkowski ; World Institute for Engineering and Technology Education. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 54–57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dyspozycyjności urządzeń elektroenergetycznych w aspekcie obsługi CBMAvailability analysis of power electric devices with CBM maintenance / Szczepan MOSKWA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 155–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadkuConditions analysis of earth-fault protection performance in medium voltage networks-case study / Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich // Archiwum Energetyki ; ISSN 0066-684X. — 2009 t. 39 nr 1, s. 135–145. — Bibliogr. s. 145, Summ.. — APE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 3–5 czerwca 2009 r., Jurata / Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki. — Gdańsk : PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadkuConditions analysis of earth-fault protection performance in medium voltage networks – study of chosen case / Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich // W: APE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki = Present-day problems of power engineering : the XIV\textsuperscript{th} international scientific conference. Vol. 2, Automatics and measurement protection, control, regulation, measurement, recording, diagnostics application of informatics / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of diagnostic procedures as a part of high voltage devices operation : [abstract] / R. WŁODEK, Sz. MOSKWA // W: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : Informations- und Elektrotechnik : Werkstoffe, Bauelemente, Systeme und Technologien für die Zukunft : 22.–25.09.2003 : Tagungsband = Information technology and electrical engineering / Hrsg. Heinrich Kern ; Technische Universität Ilmenau. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — Opis częśc. wg. okł. — S. 431–432. — Pełny tekst w: 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium [Dokument elektroniczny] : 22.–25.09.2003 / Technische Universität Ilmenau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ilmenau : TU Ilmenau, 2003. — 1 dysk optyczny. — Ekran 1–6. — Bibliogr. ekran 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the popularity of technical engineering courses / S. MOSKWA // W: 1st world conference on Technology and Engineering Education [Dokument elektroniczny] : 14–17 September 2010, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Zenon J. Pudłowski, Stanisław A. Mitkowski ; World Institute for Engineering and Technology Education. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 102–106. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in PolandAnaliza możliwości poprawy niezawodności napowietrznej linii 15 kV narażonej na katastrofalne oblodzenie w warunkach polskich / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Paweł ZYDROŃ, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Aleksander KOT, Szczepan MOSKWA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 282–288. — Bibliogr. s. 287. — Tekst również w jęz. pol. : {http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13p.pdf}. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13.pdf

 • słowa kluczowe: niezawodność, linie napowietrzne, elektromagnetyczne sieci dystrybucyjne, oblodzenie, szadź

  keywords: reliability, power distribution networks, overhead lines, icing, rime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.2.13

8
 • Application of stochastic processes theory to diagnostics of high voltage devices : [abstract] / Romuald WŁODEK, Szczepan MOSKWA // W: EPE 2005 : Electric Power Engineering 2005 : 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30–June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Department of Electrical Power Engineering. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 83. — Pełny tekst w: EPE 2005 [Dokument elektroniczny] : Electric Power Engineering 2005 : proceedings of the 6\textsuperscript{th} international scientific conference : May 30 – June 1, 2005, Kouty nad Desnou, Czech Republic = EPE 2005 : sborník 6. mezinárodní vědecké konference / VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Přispěvky”). — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: diagnostic, high voltage device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania symulacyjne stanów zakłóceniowych w sieciach rozdzielczych średnich napięć dla oceny działania automatyki zabezpieczeniowejFault simulations in medium voltage distribution power networks for valuation of the protection system / Szczepan MOSKWA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2010 nr 28, s. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2010 = Application of computers in science and technology 2010 : XX jubileuszowy cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS. Oddział w Gdańsku = proceedings of the XX jubilee seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS. Gdańsk Section : [kwiecień – grudzień, 2010, Gdańsk]. — PTETiS, IEEE Polska Sekcja. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnychBenchmarking of power distribution systems / Mirosław DECHNIK, Szczepan MOSKWA // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2015 t. 5 nr 1, s. 37-44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: benchmarking, zarządzanie jakością, jakość zasilania, niezawodność systemów zasilania

  keywords: power quality, quality management, power system reliability, benchmark testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1148046

11
 • Computer simulations of lightning side flashes from grounding wires to humans / Marek SZCZERBIŃSKI, Szczepan MOSKWA // W: 4\textsuperscript{th} International symposium on Lightning physics and effects : Vienna, Austria, May 25 to 27, 2009 : book of abstracts / European Science Foundation. — [Austria : s. n.], [2009]. — European COST Action P18. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Does time series analysis confirms the relationship between space weather effects and the failures of electrical grids in South Poland? / Agnieszka Gil, Renata Modzelewska, Szczepan MOSKWA, Agnieszka Siluszyk, Marek Siluszyk, Anna Wawrzyńczak, Sylwia Zakrzewska // Journal of Mathematics in Industry ; ISSN 2190-5983. — 2019 vol. 9 iss. 1 art. no. 7, s. 1–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — tekst: https://mathematicsinindustry.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13362-019-0064-9

 • keywords: time series analysis, space weather, electrical grids, geomagnetically induced currents

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1186/s13362-019-0064-9

13
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnychEffectiveness reactive power compensation in distribution networks / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 4, Renewable energy and power grids: wind farms, equipment and power grids / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 115. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–115. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Electricity distribution management Smart Grid system modelModel systemu Smart Grid zarządzania dystrybucją energii elektrycznej / Wiesław NOWAK, Wojciech BĄCHOREK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Mariusz BENESZ, Andrzej MAKUCH, Jarosław Łabno, Paweł Mazur // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2012 R. 4 nr 2, s. 58–70. — Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Electromagnetic therapeutic coils design to reduce energy loss / Przemysław SYREK, Mikołaj SKOWRON, Szczepan MOSKWA, Wojciech KRASZEWSKI, Antoni CIEŚLA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 137

 • keywords: magnetotherapy, coils desing, energy loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electromagnetic therapeutic coils design to reduce energy loss / Przemysław SYREK, Mikołaj SKOWRON, Szczepan MOSKWA, Wojciech KRASZEWSKI, Antoni CIEŚLA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00084, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/zMoz1m [2016-12-13]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000084

17
 • Elektroenergetyka – problemy i wyzwania. Cz. 2 [i.e. 3], Wybrane aspekty techniczne[Electrical power engineering – problems and challenges. Pt. 2 [i.e. 3], Technical aspects] / Antoni CIEŚLA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2008 nr 12, s. 24–26. — Kontynuacja artykułu z nr 11 z 2008 r. Biuletynu AGH. — tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletyn_archiwum/biuletyn_pdf_2008/012_2008_pdf/24_012.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Elektroenergetyka – problemy i wyzwania. Cz. 2, Wybrane aspekty ekologiczne[Electrical power engineering – problems and challenges. Pt. 2, Ecological aspects] / Antoni CIEŚLA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 14, s. 17–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Elektroenergetyka typu SMART – ciągłość zasilania i efektywność energetyczna[SMART technology for power electrical engineering – power supply reliability and efficiency] / Szczepan MOSKWA // W: XIX Konferencja automatyków Rytro 2015 [Dokument elektroniczny] : hasło konferencji: OZE, efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków : 19–20 maja 2015 r. / patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Indicators of space weather events in cosmic rays during the solar cycle 24 / Agnieszka Gil, R. Modzelewska, Sz. MOSKWA, A. Siluszyk, M. Siluszyk, A. Wawrzynczak // PoS Proceedings of Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1824-8039. — 2019 vol. 358 art. no. 1079, s. [1], 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8. — ICRC2019 : 36th International Cosmic Ray Conference : July 24th – August 1st, 2019, Madison, USA. — tekst: https://pos.sissa.it/358/1079/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Informatyzacja w administracji uczelni wyższych w kontekście rekrutacji na studia – zalety i zagrożeniaComputerization of universities administration in the context of process of recruitment for the study – the benefits and risks / Szczepan MOSKWA, Arkadiusz KLIMCZYK, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 4 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 12184–12187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12187, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Kompensacja mocy biernej w stacjach SN/nN[Compensation of reactive power in MV/LV substations] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — [Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wiśle, w dnia 7–8 grudnia 2010 r.]. — S. 09-1–09-9. — Bibliogr. s. 09-9, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: