Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Wroński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5991-9834

ResearcherID: brak

Scopus: 22635942600

PBN: 900813

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 192, z ogólnej liczby 194 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułA multireflection and multiwavelength residual stress determination method using energy dispersive diffraction
  AutorzyMarianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Manuela Klaus, Christoph Genzel, Adrian OPONOWICZ, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Chedly Braham, Habib Sidhom, Roman WAWSZCZAK
  ŹródłoJournal of Applied Crystallography. — 2018 vol. 51 iss. 3, s. 732–745. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4k3007d.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1107/S1600576718004193
2
 • [referat, 2018]
 • TytułA novel method to explore intrarenal arterial tree using micro-CT
  AutorzyKatarzyna HERYAN, Janusz Skrzat, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI
  ŹródłoIST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. [1–6]
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAdvanced deformation stages in duplex steel investigated using neutron and synchrotron radiation
  AutorzyE. Gadalińska, A. BACZMAŃSKI, Y. Zhao, L. le Joncour, S. WROŃSKI, B. Panicaud, M. Francois, C. Braham, T. Buslaps
  ŹródłoFatigue of Aircraft Structures. — 2016 iss. 8, s. 80–91. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fas/2016/8/article-p80.xml
4
 • [referat, 2014]
 • TytułAn algorithm for micro tomography obtained medical image segmentation
  AutorzyMateusz BUCZKOWSKI, Khalid SAEED, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Joanna Kosior
  ŹródłoACSS 2014 [Dokument elektroniczny] : 1textsuperscript{st} international doctoral symposium on Applied Computation and Security Systems : 18th - 20th April, 2014, Calcutta, India / University of Calcutta, AGH University of Science and Technology. — [Calcutta : s n.], 2014. — S. [1–13]
5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAn alternative method of grain boundary characterization
  AutorzyMariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Sebastian WROŃSKI
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2013 vol. 753, s. 93–96. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.753.93.pdf
6
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAn approach for micro-tomography obtained medical image segmentation
  AutorzyMateusz BUCZKOWSKI, Khalid SAEED, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Joanna Kosior
  ŹródłoApplied computation and security systems, Vol. 1 / eds. Rituparna Chaki [et al.]. — New Delhi [etc.] : Springer, cop. 2015. — S. 85–102
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAn original micro-CT study and meta-analysis of the internal and external anatomy of maxillary molars - implications for endodontic treatment
  AutorzyIwona M. Tomaszewska, Anna Jarzębska, Bendik Skinningsrud, Przemysław A. Pękala, Sebastian WROŃSKI, Joe Iwanaga
  ŹródłoClinical Anatomy. — 2018 vol. 31 iss. 6, s. 838–853. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4au0039.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/ca.23201
8
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza struktur organicznych twardych tkanek zęba
  AutorzyPrzemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Roman Pawlicki
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 12–15 października 2017 : program i materiały XVII konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2017. — S. 45
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of stresses and crystal structure in the surface layer of hexagonal polycrystalline materials: a new methodology based on grazing incidence diffraction
  AutorzyMarianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Chedly Braham, Mirosław WRÓBEL, Wilfrid Seiler, Sebastian WROŃSKI, Katarzyna BERENT
  ŹródłoJournal of Applied Crystallography. — 2016 vol. 49 iss. 1, s. 85–102. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1107/S1600576715021810/pdf
10
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of textures heterogeneity in asymmetrically cold rolled aluminium
  AutorzyS. WROŃSKI, B. Ghilianu, T. Chauveau, B. Bacroix
  Źródło«Texture and anisotropy» : symposium : Paris / Université de Paris Sud. Institut de Chimie Moleculaire et des Materiaux d'Orsay. — [Paris : UPS], [2009]. — S. [44]
11
12
13
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnisotropic bone response simulation based on finite elements method and real micro computed tomography input data
  AutorzyS. WROŃSKI, J. KAMIŃSKI, J. TARASIUK, P. Lipiński
  ŹródłoBiomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — S. 317–318
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of vapor phase soldering (VPS) for joints reliability improvement
  AutorzyAgata Skwarek, Beata Synkiewicz, Krzysztof Witek, Sebastian WROŃSKI
  ŹródłoInternational Journal of Modeling and Optimization. — 2013 vol. 3 no. 5, s. 386–389. — tekst: http://www.ijmo.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=39&id=327
15
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication the 3D image analysis techniques for assessment the quality of material surface layer before and after laser treatment
  AutorzyGądek-Moszczak Aneta, Radek Norbert, WROŃSKI Sebastian, TARASIUK Jacek
  ŹródłoAdvanced Materials Research. — 2014 vol. 874, s. 133–138. — tekst: http://www.scientific.net/AMR.874.133
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAssessment of mechanical properties of bone trabeculae as an inverse problem of heterogeneous material modeling
  AutorzyK. JANC, J. TARASIUK, P. Lipiński, A. S. Bonnet, S. WROŃSKI
  ŹródłoArchives of Mechanics. — 2020 vol. 72 no. 5, s. 385–414. — tekst: https://am.ippt.pan.pl/am/article/view/v72p385/pdf
17
 • [referat, 2014]
 • TytułAsymmetric rolling of copper
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI
  ŹródłoJunior Euromat 2014 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 21–25 July 2014, Lausanne : programme. — [Switzerland : s. n.], [2014]. — Ekran [1]
18
 • [referat, 2013]
 • TytułAsymmetric rolling of copper, role of the rolling parameters
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, M. WRÓBEL, K. WIERZBANOWSKI
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAsymmetric rolling of polycrystalline metals: modification of microstructure and mechanical properties
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, M. WRÓBEL, M. WROŃSKI, B. Bacroix
  ŹródłoInnovative Energy & Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 7, s. 86–87. — tekst: https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2576-1463-C1-003-002.pdf
20
 • [referat, 2014]
 • TytułAsymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM : [abstract]
  AutorzyM. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, B. Bacroix, P. Lipiński, A. Lodini
  ŹródłoICOTOM 17 : 17textsuperscript{th} International Conference on Textures of Materials : August 24–29, 2014, Dresden, Germany / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 139
21
 • [referat, 2017]
 • TytułAutomated processing of micro-CT scans using descriptor-based registration of 3D images
  AutorzyJakub KAMIŃSKI, Bartłomiej Trzewiczek, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK
  ŹródłoAdvances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2016 (ICSS 2016) / eds. Jerzy Świątek, Jakub M. Tomczak. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — S. 73–79
22
 • [referat, 2018]
 • TytułBadanie mikrotomograficzne zębów po zastosowaniu wybranych czynników konstrastujących : [abstrakt]
  AutorzyPrzemysław Kustra, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Roman Pawlicki, Joanna Zarzecka
  ŹródłoBiomateriały i mechanika w stomatologii : program i materiały XVIII konferencji : Ustroń, 11–14 października 2018 r. : honorowy patronat Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Macieja Misiołka / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2018. — S. 37
23
 • [referat, 2013]
 • TytułBadanie własności biomechanicznych kości gąbczastej w Laboratorium Mikro i Nano Tomografii WFiIS AGH
  AutorzyJakub KAMIŃSKI, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK
  ŹródłoBiocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–12 października 2013 : [streszczenia] / red. Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polski Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 151
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBiocompatible nanocomposite implant with silver nanoparticles for otology - in vivo evaluation
  AutorzyMagdalena ZIĄBKA, Elżbieta Menaszek, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI
  ŹródłoNanomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 8 iss. 10 art. no. 764, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4991/8/10/764/pdf
25
 • [referat, 2014]
 • TytułBiodegradable polymer scaffold reinforced with carbon nanotubes modified with magnetic particles
  AutorzyŚWIĘTEK Małgorzata, Kozieł Agata, TOKARZ Waldemar, TARASIUK Jacek, WROŃSKI Sebastian, BŁAŻEWICZ Marta
  ŹródłoNANOCON 2014 : 6textsuperscript{th} international conference : November 5textsuperscript{th} – 7textsuperscript{th} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 129