Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7810-5855

ResearcherID: R-7746-2017

Scopus: 56641114900

PBN: 900561

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 65–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMethod for precise determination of eccentric instrument set-ups
  AutorzyW. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoSurvey Review. — 2015 vol. 47 no. 342, s. 185–194
 • keywords: centring, optical plummet, short sight lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/1752270614Y.0000000108

9
 • [referat, 2017]
 • TytułPorównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2005]
 • TytułPrognozowanie deformacji za pomocą sieci neuronowych dla niecek w stanie asymptotycznym
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 135–144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProgram „Przeglądarka” do wizualizacji wyników wyrównania poziomych osnów kopalnianych
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Bogusław CISŁO
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 235–239
 • słowa kluczowe: osnowy kopalniane

  keywords: mining nets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPróba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania obniżeń w nieckach pełnych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 10 z. 2, s. 145–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułRozważania na temat realizacji modelu deformacji górotworu – szanse i wyzwania
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2008 nr 1, s. 27–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRUSZCZYŃSKI Wojciech, SZCZUTKO Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402133 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402133A1.pdf
 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tadeusz SZCZUTKO
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222058 B1 ; Udziel. 2015-08-05 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222058B1.pdf
 • słowa kluczowe: centrowanie, pionownik optyczny, krótkie celowe

  keywords: centring, optical plummet, short sight lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoXV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — S. 23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do modelowania deformacji górniczych
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 7–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2006]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do prognozowania asymptotycznych odkształceń poziomych powierzchni wywołanych eksploatacją podziemną
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 273–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [monografia, 2012]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — VI, 109 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułZastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 112–118
 • słowa kluczowe: prognozowanie deformacji, InSAR, krzywizny

  keywords: InSAR, forecast of deformation, curvatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2013]
 • TytułZastosowanie technologii InSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 328–338
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: