Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7810-5855

ResearcherID: R-7746-2017

Scopus: 56641114900

PBN: 900561

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2017 vol. 126, s. 168–179. — tekst: https://goo.gl/YEbGNJ
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 65–74
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Paweł Ulmaniec
  ŹródłoActa Geodaetica et Geophysica. — 2016 vol. 51 no. 2, s. 257–272. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40328-015-0125-5.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMethod for precise determination of eccentric instrument set-ups
  AutorzyW. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoSurvey Review. — 2015 vol. 47 no. 342, s. 185–194
9
 • [referat, 2017]
 • TytułPorównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19
10
 • [referat, 2005]
 • TytułPrognozowanie deformacji za pomocą sieci neuronowych dla niecek w stanie asymptotycznym
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 135–144
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProgram „Przeglądarka” do wizualizacji wyników wyrównania poziomych osnów kopalnianych
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Bogusław CISŁO
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 235–239
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPróba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania obniżeń w nieckach pełnych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 10 z. 2, s. 145–156
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułRozważania na temat realizacji modelu deformacji górotworu – szanse i wyzwania
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2008 nr 1, s. 27–35
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRUSZCZYŃSKI Wojciech, SZCZUTKO Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402133 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402133A1.pdf
15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tadeusz SZCZUTKO
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222058 B1 ; Udziel. 2015-08-05 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222058B1.pdf
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułUAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tomasz STOCH, Edyta PUNIACH, Dawid MROCHEŃ, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Michał NĘDZKA, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 1733, s. 1–25. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/11/1733/pdf
18
19
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoXV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — S. 23
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do modelowania deformacji górniczych
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 7–11
21
 • [referat, 2006]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do prognozowania asymptotycznych odkształceń poziomych powierzchni wywołanych eksploatacją podziemną
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 273–282
22
 • [monografia, 2012]
 • TytułZastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — VI, 109 s.
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułZastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 112–118
24
 • [referat, 2013]
 • TytułZastosowanie technologii InSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 328–338