Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7810-5855 orcid iD

ResearcherID: R-7746-2017

Scopus: 56641114900

PBN: 5e709207878c28a04738edc9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessing the information potential of MIR spectral signatures for prediction of multiple soil properties based on data from the AfSIS Phase I project
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Wojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 19 iss. 22 art. no. 15210, s. 1–22. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/22/15210/pdf?version=1668697543
5
 • [referat, 2022]
 • TytułAutomation of land displacement determination using UAV photogrammetric data
  AutorzyEdyta PUNIACH, Wojciech MATWIJ, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł ĆWIĄKAŁA, Katarzyna STRZĄBAŁA
  ŹródłoXXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–11]
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2017 vol. 126, s. 168–179. — tekst: https://goo.gl/YEbGNJ
7
8
 • [referat, 2022]
 • TytułDetermination of buildings tilts on the basis of UAV photogrammetric data
  AutorzyKatarzyna STRZĄBAŁA, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ
  ŹródłoXXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1-8]
9
10
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Wojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 65–74
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
  AutorzyTomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Karolina MATWIJ, Wojciech MATWIJ, Paweł Ulmaniec
  ŹródłoActa Geodaetica et Geophysica. — 2016 vol. 51 no. 2, s. 257–272. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40328-015-0125-5.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMethod for precise determination of eccentric instrument set-ups
  AutorzyW. GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoSurvey Review. — 2015 vol. 47 no. 342, s. 185–194
16
 • [referat, 2017]
 • TytułPorównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoXIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 18–19
17
 • [referat, 2005]
 • TytułPrognozowanie deformacji za pomocą sieci neuronowych dla niecek w stanie asymptotycznym
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 135–144
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułProgram „Przeglądarka” do wizualizacji wyników wyrównania poziomych osnów kopalnianych
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Bogusław CISŁO
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 235–239
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPróba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania obniżeń w nieckach pełnych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 10 z. 2, s. 145–156
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułRelative radiometric normalisation of unmanned aerial vehicle photogrammetry-based RGB orthomosaics
  AutorzyElżbieta Pastucha, Edyta PUNIACH, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech MATWIJ, Henrik Skov Midtiby
  ŹródłoPhotogrammetric Record. — 2022 vol. 37 iss. 178, s. 228–247. — tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/phor.12413
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułRozważania na temat realizacji modelu deformacji górotworu – szanse i wyzwania
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2008 nr 1, s. 27–35
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRUSZCZYŃSKI Wojciech, SZCZUTKO Tadeusz
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402133 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402133A1.pdf
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tadeusz SZCZUTKO
  DetailsInt.Cl.: G01C 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222058 B1 ; Udziel. 2015-08-05 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.402133 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222058B1.pdf
24
25