Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Gruszczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7810-5855

ResearcherID: R-7746-2017

Scopus: 56641114900

PBN: 900561

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • A comparison of methods for propagating surface deformation uncertainties in model parameters
2
3
4
 • Comparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
5
 • Dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
6
 • Influence of model parameter uncertainties on forecasted subsidence
7
 • Inventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
8
 • Method for precise determination of eccentric instrument set-ups
9
 • Porównanie fotogrametrii z wykorzystaniem BSL i naziemnego skaningu laserowego zastosowanych do wyznaczania rzeźby terenu porośniętego trawą
10
 • Prognozowanie deformacji za pomocą sieci neuronowych dla niecek w stanie asymptotycznym
11
 • Program „Przeglądarka” do wizualizacji wyników wyrównania poziomych osnów kopalnianych
12
 • Próba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania obniżeń w nieckach pełnych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
13
 • Rozważania na temat realizacji modelu deformacji górotworu – szanse i wyzwania
14
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
15
 • Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego
16
 • The impact of the estimation of the parameters values on the accuracy of predicting the impacts of mining exploitation
17
 • UAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
18
 • Uncertainty in determining the parameters of the surface deformation model
19
 • Wpływ niepewności parametrów modelu na prognozowane wartości obniżeń
20
 • Zastosowanie sieci neuronowych do modelowania deformacji górniczych
21
 • Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania asymptotycznych odkształceń poziomych powierzchni wywołanych eksploatacją podziemną
22
 • Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych [Dokument elektroniczny]
23
 • Zastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
24
 • Zastosowanie technologii InSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą