Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Skulich, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900620

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego
  AutorzyPaweł Pałka, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoIV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — S. 60–61
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego
  AutorzyPaweł Pałka, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2013 nr 2/III, s. 5–16
3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych
  AutorzySławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278, s. 405–421
4
 • [książka, 2014]
 • TytułChosen issues of geodetic science
  Autorzyaut.: ADAMCZYK Tomasz, BIEDA Agnieszka, DĄBROWSKI Janusz, Dąbrowska Teresa, Florek Ryszard, Grynishak Mykola, HANUS Paweł, JASIŃSKA Elżbieta, KRZYŻEK Robert, KWARTNIK-PRUC Anita, PREWEDA Edward, SKULICH Mikołaj, SZAFARCZYK Anna ; scientific ed. Janusz DĄBROWSKI
  DetailsJarosław : The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics, 2014. — 110 s.
5
 • [książka, 2011]
 • TytułGeodezja górnicza
  Autorzyred.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.
6
 • [referat, 2005]
 • TytułKonstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego
  AutorzyWojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 182–189
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOcena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505
8
 • [referat, 2009]
 • TytułOcena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 59–65
9
 • [monografia, 2012]
 • TytułOkreślenie przydatności inklinometru do pomiarów pionowości prowadników szybowych
  AutorzyMikołaj SKULICH
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 86, [1] s.
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOptymalizacja metod pomiarowych w aspekcie projektowania pomiarów ekstremalnych odkształceń na terenach osuwiskowych
  AutorzyMikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. — 2012 nr 2/II, s. 79–86
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPreliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortions
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 33–41
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRepetitive measurements of the strain state in the rock mass persistently disturbed by the mining exploitation – focus on the triangular rosette
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 47–59. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_04.pdf
13
 • [referat, 2008]
 • TytułShaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides
  AutorzyMikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI
  Źródło9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — S. 163–172
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSurveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levelling
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 29–42. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.29.pdf
15
16
 • [referat, 2013]
 • TytułUtilisation of UWB in the mining excavation collapse scenario
  AutorzyMikołaj SKULICH, Lukasz Bonenberg, Xiaolin Meng
  ŹródłoJISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — [UK : s. n.], [2013]. — S. [1–7]
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowych
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2011 nr 2, s. 5–23
18
 • [referat, 2008]
 • TytułWyniki badań pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z wykorzystaniem prototypowego urządzenia o nazwie „inklinometr szybowy”
  AutorzyMikołaj SKULICH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 218–229
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWyniki monitoringu geodezyjnego kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, zlokalizowanego nad zlikwidowaną kopalnią soli „Solno”
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2012 nr 1, s. 27–35