Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Skulich, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900620

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego
2
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego
3
 • Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych
4
 • Chosen issues of geodetic science
5
 • Geodezja górnicza
6
 • Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego
7
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczenia
8
 • Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych
9
 • Określenie przydatności inklinometru do pomiarów pionowości prowadników szybowych
10
 • Optymalizacja metod pomiarowych w aspekcie projektowania pomiarów ekstremalnych odkształceń na terenach osuwiskowych
11
 • Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortions
12
 • Repetitive measurements of the strain state in the rock mass persistently disturbed by the mining exploitation – focus on the triangular rosette
13
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides
14
 • Surveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levelling
15
 • The concept of applying the shaft inclinometer in verticality and rectilinearity measurements of shaft guides
16
 • Utilisation of UWB in the mining excavation collapse scenario
17
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowych
18
 • Wyniki badań pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z wykorzystaniem prototypowego urządzenia o nazwie „inklinometr szybowy”
19
 • Wyniki monitoringu geodezyjnego kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, zlokalizowanego nad zlikwidowaną kopalnią soli „Solno”