Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Skulich, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900620

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem193610
201411
2013321
2012413
2011211
201011
2009211
2008321
200711
200511
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191171
201411
20133111
2012431
201122
201011
2009211
2008312
200711
200511
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19172
201411
2013321
201244
201122
201011
200922
2008321
200711
200511
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201411
201333
201244
201122
201011
200922
200833
200711
200511
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19127
201411
2013312
201244
201122
201011
2009211
2008312
200711
200511
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19145
201411
2013312
201244
201122
201011
200922
2008321
200711
200511
2003111
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowegoAnalysis of angle-linear observation in aspect of a landslide terrain deformation determination / Paweł Pałka, Mikołaj SKULICH // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: osuwisko, odkształcenia terenu, obserwacje kątowo-liniowe

  keywords: landslide, terrain deformation, angle-linear observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowegoAnalysis of angle-linear observation in aspect of a landslide terrain deformation determination / Paweł Pałka, Mikołaj SKULICH // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2013 nr 2/III, s. 5–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: osuwisko, odkształcenia terenu, obserwacje kątowo-liniowe

  keywords: landslide, terrain deformation, angle-linear observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1752. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2007 z. 278, s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chosen issues of geodetic science / aut.: ADAMCZYK Tomasz, BIEDA Agnieszka, DĄBROWSKI Janusz, Dąbrowska Teresa, Florek Ryszard, Grynishak Mykola, HANUS Paweł, JASIŃSKA Elżbieta, KRZYŻEK Robert, KWARTNIK-PRUC Anita, PREWEDA Edward, SKULICH Mikołaj, SZAFARCZYK Anna ; scientific ed. Janusz DĄBROWSKI. — Jarosław : The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics, 2014. — 110 s.. — Bibliogr. s. 104–107, Summ.. — ISBN: 978-83-63909-52-9. — Afiliacja Autora: R. Florek-Paszkowski – Kielce University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geodezja górnicza[Mining surveying] / red.nauk. Jan PIELOK ; aut.: Jan PIELOK, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK, Jacek SZEWCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 418, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0387). — Bibliogr. s. 411–[419]. — ISBN: 978-83-7464-354-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego[A construction and initial survey results of a shaft inclinometer] / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Mikołaj SKULICH // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 182–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena możliwości stosowania wybranych technologii pomiarowych dla wyznaczania deformacji obiektu budowlanego i jego otoczeniaEstimation of the possibility of using chosen measure technologies for appointment of construction objects deformations and surroundings / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Janusz JURA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/1, s. 495–505. — Bibliogr. s. 505, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych[Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określenie przydatności inklinometru do pomiarów pionowości prowadników szybowych[The definition of the inclinometer usefulness in verticality and rectilinearity measurements of shaft guides] / Mikołaj SKULICH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 86, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0485) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 86–[87]. — ISBN: 978-83-7464-532-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja metod pomiarowych w aspekcie projektowania pomiarów ekstremalnych odkształceń na terenach osuwiskowychOptimisation of measurement methods in the aspect of designing the measurements of extreme strains in the landslide areas / Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 2/II, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortionsWstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Repetitive measurements of the strain state in the rock mass persistently disturbed by the mining exploitation – focus on the triangular rosetteCykliczne pomiary stanu odkształcenia górotworu wielokrotnie naruszonego eksploatacją górniczą na przykładzie rozety trójkątnej / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 47–59. — Bibliogr. s. 59, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_04.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, rozety pomiarowe

  keywords: horizontal deformation, mining surveying, measurement rosettes, horizontal distortion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Shaft inclinometer – fast and reliable tool for the inventory taking of shaft guides / Mikołaj SKULICH, Jan PIELOK, Wojciech JAŚKOWSKI // W: 9. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 8. und 9. Mai 2008, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2008. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2008-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-018-1. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Surveying monitoring of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Inowrocław, located in a mining area, applying reflectorless technologies and precise levellingMonitoring geodezyjny kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, znajdującego się na terenie górniczym, z wykorzystaniem technologii bezzwierciadlanych oraz niwelacji precyzyjnej / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 29–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.29.pdf

 • słowa kluczowe: geodezja górnicza, odkształcenia poziome, deformacje poziome, inwentaryzacja kościoła

  keywords: mining geodesy, horizontial distortion, horizontal deformation, church inventory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The concept of applying the shaft inclinometer in verticality and rectilinearity measurements of shaft guidesKoncepcja wykorzystania inklinometru szybowego do określania pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych / Mikołaj SKULICH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 67–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-01/Geomatics_2008_1_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Utilisation of UWB in the mining excavation collapse scenario / Mikołaj SKULICH, Lukasz Bonenberg, Xiaolin Meng // W: JISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK : s. n.], [2013]. — 1 dysk Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: underground mine, miners safety, receiver location

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowychThe application of modern surveying technologies in the process of the verticality control of slim objects, focus on an industrial chimney / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH, Anna SZAFARCZYK // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 5–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyniki badań pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z wykorzystaniem prototypowego urządzenia o nazwie „inklinometr szybowy”Results of verticality and rectilinearity measurements of shaft guides using the shaft inclinometer propotype / Mikołaj SKULICH, Paweł ĆWIĄKAŁA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 218–229. — Bibliogr. s. 228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wyniki monitoringu geodezyjnego kościoła pw. ZNMP w Inowrocławiu, zlokalizowanego nad zlikwidowaną kopalnią soli „Solno”Results of geodesic monitoring of the Church of the Annunciation in Inowrocław, situated above the former Solno salt mine / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Mikołaj SKULICH // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 1, s. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: