Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Brzychczy, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Majka

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0315-5636 orcid iD

ResearcherID: AAI-1930-2019

Scopus: 35742947700

PBN: 5e70922b878c28a04739104a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 127, z ogólnej liczby 128 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułA modern tool for modelling and optimisation of production in underground coal mine
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoeScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — S. 317–334
 • keywords: production, optimisation, coal mining, calculation service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2014]
 • TytułA new solution supporting the designing process of mining operations in underground coal mines
  AutorzyBRZYCHCZY Edyta
  ŹródłoMine Planning and Equipment Selection : proceedings of the 22nd MPES conference : Dresden, Germany, 14th–19th October 2013, Vol. 1 / eds. Carsten Drebenstedt, Raj Singhal. — Cham ; [etc.] : Springer, cop. 2014. — S. 53–63
 • keywords: mining operations, coal mining, designing process, underground mine layout requirements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Jan JASIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 174–179
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAlgorytm selekcji klonalnej dla potrzeb optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Maciej CELEJ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAlgorytm selekcji klonalnej dla potrzeb optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Maciej CELEJ
  ŹródłoZarządzanie a inżynieria produkcji / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 315–326
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, optymalizacja, sztuczne systemy immunologiczne, mutacja

  keywords: optimization, mining enterprise, mutation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2011]
 • TytułAn expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ
  Źródło22textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydov{g}du Ofset, cop. 2011. — S. 551–558
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAn overview of data mining and process mining applications in underground mining
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 301–314
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, analiza, eksploracja procesów, eksploatacja danych, proces wydobywczy

  keywords: data mining, analysis, underground mining, mining process, process mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-52

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2017 nr 11, s. 46–52
 • keywords: social networks, SNA, process mining, work organization, staff teams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2020]
 • TytułAnaliza procesów w górnictwie - podejścia i wyzwania
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoXXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza warunków prowadzenia robót eksploatacyjnych w wybranych kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 32–36
 • słowa kluczowe: roboty eksploatacyjne, warunki prowadzenia robót, kopalnia węgla kamiennego

  keywords: conditions of mining works, hard coal mine, mining operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAnaliza wykorzystania kombajnów chodnikowych w przodkach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem drzew decyzyjnych
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoZarządzanie: doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko. — Lublin : System-Graf, 2008. — S. 433–447
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowych
  AutorzyMarek KĘSEK, Edyta BRZYCHCZY
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 163–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wyposażenia przodków ścianowych na podstawie reguł asocjacyjnych
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2009 R. 60 nr 3, s. 175–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza wyposażenia wyrobisk ścianowych z uwzględnieniem warunków ich prowadzenia na przykładzie KWK „Ziemowit”
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 124–129
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplying intellectual capital in business process modelling
  AutorzyMarta PODOBIŃSKA-STANIEC, Edyta BRZYCHCZY
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 129–135
 • słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zarządzanie procesami, modelowanie procesu, BPMN

  keywords: BPMN, intellectual capital, process modeling, process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-17

19
 • [referat, 2013]
 • TytułArtificial Immune Systems for data classification in planetary gearboxes condition monitoring
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Piotr Lipiński, Radosław Zimroz, Patryk Filipiak
  ŹródłoProceedings of CMMNO 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations : Ferrara, 8 to 10 May, 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz [et al.]. — [Ferrara : s. n.], [2013]. — S. 1–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułArtificial Immune Systems for data classification in planetary gearboxes condition monitoring
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Piotr Lipiński, Radosław Zimroz, Patryk Filipiak
  ŹródłoAdvances in Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations : proceedings of the third international conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-stationary Operations CMMNO 2013 / eds. Giorgio Dalpiaz, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — S. 235–247
 • keywords: condition monitoring, classification, planetary gearbox, non stationary operations, artificial immune systems, multi-dimensional symptom space

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-39348-8_20

21
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułArtificial immune systems in selected mining applications
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoIT tools in management and education : selected problems / ed. Leszek Kiełtyka ; Czestochowa University of Technology. — Częstochowa : The Publishing Office of CUT, 2011. — S. 70–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAssessing process maturity of an underground mine: a case study
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Dariusz Kostka
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 55–63
 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, zarządzanie procesami biznesowymi, dojrzałość procesowa, modele oceny dojrzałości procesowej

  keywords: coal mine, business process management, process maturity models, process maturity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-07

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBudowa modeli ekonometrycznych wybranych parametrów techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2007 R. 58 nr 11, s. 619–625
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2022]
 • TytułBusiness Process Management in CEE countries: a literature-based research landscape
  AutorzyRenata Gabryelczyk, Edyta BRZYCHCZY, Katarzyna GDOWSKA, Krzysztof KLUZA
  ŹródłoBusiness Process Management : Blockchain, Robotic Process Automation, and Central and Eastern Europe Forum : BPM 2022 Blockchain, RPA, and CEE Forum : Münster, Germany, September 11–16, 2022 : proceedings / eds. Andrea Marrella, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2022. — S. 279–294
 • keywords: literature review, business process management, Central and Eastern Europe, CEE, BPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-16168-1_18

25
 • [referat, 2009]
 • TytułCharakterystyka modułu alokacji środków produkcji dla potrzeb planowania robót górniczych w górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 21–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: