Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rońda, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2340-7236

ResearcherID: brak

Scopus: 7006633031

PBN: 901378

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułA technique for obtaining bioactive coatings on medical implants and bioactive coatings produced using this method
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROŃDA Jacek, Rajchel Bogusław
  Details
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza numeryczna naprężeń w cienkich diamentopodobnych powłokach węglowych DLC wykorzystanych w endoprotezach stawu biodrowego
  AutorzyJacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Edward WANTUCH, Bogusław Rajchel
  ŹródłoIP Inżynieria Powierzchni. — 2012 nr 1, s. 39–46
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza stanu naprężenia w panewce endoprotezy stawu biodrowego z powłoką DLC
  AutorzyJacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł CYBUŁKA
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2012 R. 71 nr 7–8, s. 25–30
4
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza wrażliwości procesów tłoczenia dla różnych modeli tarcia
  AutorzyJ. ROŃDA, M. D. Mhlongo, B. KOWALSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 139–146
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of wear of polyethylene hip joint cup related to its positioning in patient's body
  AutorzyJacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2013 vol. 15 no. 1, s. 77–86. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol15No1/10.pdf
6
 • [referat, 2005]
 • TytułComputer simulation of phase transformations in steels
  AutorzyJacek ROŃDA
  ŹródłoCMM 2005 [Dokument elektroniczny] : 16th international conference on Computer Methods in Mechanics : June 21–24, 2005, Częstochowa, Poland : proceedings. — [Częstochowa : Częstochowa University of Technology], [2005]. — S. [1–2]
7
 • [referat, 2008]
 • TytułDwuwiązkowa metoda IBAD w zastosowaniu do implantów medycznych
  AutorzyJacek ROŃDA, Bogusław Rajchel, Wojciech RAJCHEL
  ŹródłoII Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]
8
 • [referat, 2008]
 • TytułEksperymentalne i numeryczne badanie kształtowania blach spawanych laserowo w projekcie badawczym „SIM-TWB”
  AutorzyJ. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, J. ROŃDA
  ŹródłoKomPlasTech 2008 : informatyka w technologii metali : materiały XV konferencji : Korbielów, 6–9 stycznia 2008 / eds. F. Grosman, M. Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2008. — S. 53–54
9
 • [referat, 2014]
 • TytułEndocardial lead wear – description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads
  AutorzyBarbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki
  ŹródłoThe 12textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in cardiac arrhythmias and device therapy : March 3–5, 2014, Tel-Aviv : program & abstracts. — [Tel-Aviv : s. n.], [2014]. — S. 86
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEndocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads : preliminary report
  AutorzyBarbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki
  ŹródłoKardiologia Polska. — 2014 t. 72 nr 10, s. 960–968. — tekst: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0108/7892
11
 • [referat, 2006]
 • TytułEnergy sources in welding and plasma spraying : [abstract]
  AutorzyJacek ROŃDA, Wojciech Rajchel
  ŹródłoPLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 84
12
 • [referat, 2010]
 • TytułEvizone – system bezpiecznej wymiany poufnych informacji w Internecie
  AutorzyJacek ROŃDA, Piotr Salata
  ŹródłoTPD 2010 : Technologie Przetwarzania Danych : III krajowa konferencja naukowa : Poznań, 21–23 czerwca 2010 : materiały konferencyjne / pod red. Marcina Gorawskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010. — S. 330–342
13
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułIdentyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczego
  AutorzyDanuta SZELIGA, Konrad PERZYŃSKI, Piotr MACIOŁ, Kamila MYCZKOWSKA, Jacek ROŃDA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2011 R. 78 nr 4, s. 332–336
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModel of convective heat transfer in keyhole mode laser welding
  AutorzyAleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 179–184
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModeling of Inconel 625 TIG welding process
  AutorzyAleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ, Paweł CYBUŁKA, Kazimierz MICHALIK, Przemysław PŁASZEWSKI
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 181–187
16
 • [referat, 2008]
 • TytułModelling of Diamond-Like Carbon film by Double Beam Ion Beam Assisted Deposition
  AutorzyJacek ROŃDA, Wojciech RAJCHEL
  ŹródłoWCCM8 ; ECCOMAS 2008 : 8th World Congress on Computational Mechanics ; 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering : Venice, Italy, 30 June – 4 July 2008 : programme / eds. B. A. Schrefler, U. Perego ; Department of Structural and Transport Engineering Faculty of Engineering, Università di Padova, Department of Structural Engineering Politecnico di Milano. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008. — S. 208 [informacja o wystąpieniu]
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModelowanie procesu spawania z wykorzystaniem programu adaptacyjnej metody elementów skończonych ModFEM
  AutorzyAleksander SIWEK, Krzysztof BANAŚ, Jacek ROŃDA, Kazimierz CHŁOŃ, Paweł CYBUŁKA, Kazimierz MICHALIK, Przemysław PŁASZEWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 4, s. 248–253
19
 • [hasło w encyklopedii/słowniku, 2014]
 • TytułNumerical modelling of underwater welding and cutting
  AutorzyJacek ROŃDA, Oskar Mahrenholtz
  ŹródłoEncyclopedia of thermal stresses, Vol. 7: N-P / ed. Richard B. Hetnarski. — Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, cop. 2014. — S. 3425–3434
20
21
 • [referat, 2011]
 • TytułNumeryczna analiza naprężeń w powłokach DLC w endoprotezach stawu biodrowego
  AutorzyJacek ROŃDA, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł CYBUŁKA
  Źródło2011TKI : Techniki Komputerowe w Inżynierii : XII konferencja naukowo-techniczna : Słok k. Bełchatowa, 18–21 października 2011 : streszczenia / red. nauk. Marian Klasztorny, Jerzy Małachowski, Wiesław Barnat. — [Warszawa] : Wojskowa Akademia Techniczna, [2011]. — S. 223–224
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPunkty orientacyjne w nawigacji chirurgicznej i ich wpływ na ustawienie elementów endoprotezy stawu biodrowego
  AutorzyJacek ROŃDA, Bogusław Frańczuk, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoMechanik : miesięcznik naukowo-techniczny. — 2009 R. 82 nr 12, s. 998–1002
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRule-based simplified procedure for modeling of stress relaxation
  AutorzyKrzysztof REGULSKI, Danuta SZELIGA, Jacek ROŃDA, Andrzej Kuźniar, Rafał Puc
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2013 vol. 13 no. 2, s. 320–325. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=448
24
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSensitivity analysis of divergence of ion beam with respect to changes of shape of acceleration grid in Kaufman type ion sources
  AutorzyJacek ROŃDA, Dominik OSIŃSKI
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2009 vol. 9 no. 1, s. 104–109. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=214
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSimulation of droplet motion in welding arcs as a case study of remeshing
  AutorzyPaweł CYBUŁKA, Aleksander SIWEK, Jacek ROŃDA, Krzysztof BANAŚ
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 381–386