Wykaz publikacji wybranego autora

Lech Bukowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913512

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoICSEng 2005 : 18th international conference on Systems engineering : 16–18 August 2005 Las Vegas, Nevada : proceedings / ed. Henry Selvaray, Venkatesan Muthukumar. — Piscataway : IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2005. — S. 170–175
2
 • [referat, 2005]
 • TytułKomputerowe wspomaganie analizy niezawodności systemów logistycznych
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA
  ŹródłoFinanční a logistické řízení – 2005 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 9.–10.6.2005 Česká republika / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 358–366
3
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułModelowanie procesów sterowania systemami logistycznymi
  AutorzyLech BUKOWSKI, Marek KARKULA
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2005. — S. 41–51
4
 • [referat, 2005]
 • TytułOcena niepewności w systemach logistycznych
  AutorzyLech BUKOWSKI, Katarzyna Majewska
  ŹródłoTLM 2005 [Dokument elektroniczny] : “Total logistic management” : IX. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 8–10 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Poland] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2005. — S. [1–14]
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPrognostyczne modele kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych
  AutorzyLech BUKOWSKI, Agata Mesjasz
  ŹródłoGospodarka Materiałowa & Logistyka. — 2005 R. 57 nr 5, s. 2–9