Wykaz publikacji wybranego autora

Lech Bukowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Management
WZ-kze


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2016]
 • TytułA modeling framework for the resilience analysis of steel mill logistic supplying systems
  AutorzyFELIKS Jerzy, BUKOWSKI Lech, MAJEWSKA Katarzyna
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 75
2
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza niezawodności systemów podwyższonego ryzyka
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Zbigniew Smalko
  ŹródłoProblemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — S. 103–116
3
 • [chapter, 2009]
 • TytułAnaliza wybranych procesów logistycznych z wykorzystaniem pakietu SIMPRO
  AutorzyLech BUKOWSKI, Marek KARKULA
  ŹródłoMarketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 235–243
4
 • [proceedings, 2005]
 • TytułApplication of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoICSEng 2005 : 18th international conference on Systems engineering : 16–18 August 2005 Las Vegas, Nevada : proceedings / ed. Henry Selvaray, Venkatesan Muthukumar. — Piscataway : IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2005. — S. 170–175
5
 • [proceedings, 2012]
 • TytułAssessment of a supply chain disruption risk with the modified FMEA method
  AutorzyLech A. BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoTLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 1–28
6
 • [chapter, 2009]
 • TytułCapability indices analysis for processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits
  AutorzyLech BUKOWSKI, Adam LICHOTA
  ŹródłoEffectiveness of the machines maintenance and processes : monography / eds. Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — S. 119–128
7
 • [proceedings, 2012]
 • TytułComputational intelligence methods – joint use in discrete event simulation model of logistics processes
  AutorzyMarek KARKULA, Lech BUKOWSKI
  ŹródłoWSC'12 [Dokument elektroniczny] : 2012 Winter Simulation Conference : December 9–12, 2012, Berlin, Germany : proceedings / eds. C. Laroque, [et al.]. — [Germany : IEEE], [2012]. — S. [1–12]
8
 • [proceedings, 2010]
 • TytułConcept of supply chain resilience : how secure is secure enough?
  AutorzyLech A. BUKOWSKI
  ŹródłoTLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — Slajdy [1–25]
9
 • [proceedings, 2006]
 • TytułDecision making under uncertainty
  AutorzyMarian S. Stachowicz, Lech A. BUKOWSKI
  ŹródłoInBuS 2006 : 4th international congress on Intelligent Building Systems : [proceedings] / compiled Jerzy Mikulik ; Polish Academy of Sciences. The Committee on Automatic Control & Robotics [etc.]. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2006. — S. 133–142
10
 • [proceedings, 2012]
 • TytułDependability based concept of supply chain resilience with the example of supply of iron ore for the steel industry
  AutorzyFELIKS Jerzy, BUKOWSKI Lech
  ŹródłoMETAL 2012 : 21textsuperscript{st} international conference on Metallurgy and materials : May 23textsuperscript{rd}–25textsuperscript{th} 2012, Brno : conference proceedings / TANGER, spol. s r. o., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2012. — S. 89
11
 • [chapter, 2012]
 • TytułEconomic measures for evaluating logistic processes in the energy industry
  AutorzyLech A. BUKOWSKI, Marek Ł. MICHALSKI
  ŹródłoZarządzanie logistyką i jakością / red. nauk. Leszek Bylinko, Marcin Jakubiec, Mariusz Kubański. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — S. 55–69
12
 • [proceedings, 2012]
 • TytułEffect of parameter estimation uncertainty on the estimated level of risk in the FMEA method
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoAdvances in analysis and decision-making for complex and uncertain systems : August 1st, 2012 as a part of the 24th International conference on Systems research, informatics and cybernetics : July 30–August 3, 2012, Baden-Baden, Germany. Vol. 2, Papers from the Special focus symposium on Analysis and decision making in complex and uncertain systems / eds. Jerzy Józefczyk, George E. Lasker. — Tecumseh : The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, cop. 2012. — S. 6–10
13
 • [proceedings, 2011]
 • TytułEvaluation of technical systems dependability with the use of fuzzy logic and experts' knowledge
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoIMSCI'11 ; WMSCI 2011 ; IMETI 2011 [Dokument elektroniczny] : the 5textsuperscript{th} International Multi-conference on Society, Cybernetics and Informatics ; the 15textsuperscript{th} World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics ; the 4textsuperscript{th} International Multi-conference on Engineering and Technological Innovation : July 19textsuperscript{th} – July 22textsuperscript{th}, 2011 – Orlando, Florida, USA : proceedings / International Institute of Informatics and Systemics. — [USA] : IIIS, cop. 2011. — S. [1–6]
14
 • [chapter, 2010]
 • TytułIntegration of discrete event simulation, decision tables and fuzzy systems in modelling of logistics processes
  AutorzyMarek KARKULA, Lech BUKOWSKI
  ŹródłoAdvances in systems science / eds. Adam Grzech, Paweł Świątek, Jarosław Drapała. — Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2010. — S. 113–121
15
 • [proceedings, 2005]
 • TytułKomputerowe wspomaganie analizy niezawodności systemów logistycznych
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA
  ŹródłoFinanční a logistické řízení – 2005 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 9.–10.6.2005 Česká republika / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 358–366
16
 • [journal paper, 2007]
 • TytułKoncepcja logistyki stosowanej jako inżynierii systemów logistycznych
  AutorzyLech A. BUKOWSKI
  ŹródłoWybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — 2007 nr 4, s. 9–15
17
 • [proceedings, 2004]
 • TytułLogistyka – nauka stosowana, czy tylko modna metoda?
  AutorzyLech A. BUKOWSKI
  ŹródłoTLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — S. [1–7]
18
 • [proceedings, 2009]
 • TytułModelling and simulation of logistics processes in heat and power plants – a hybrid approach
  AutorzyMarek KARKULA, Lech BUKOWSKI
  ŹródłoICSE2009 [Dokument elektroniczny] : twentieth International Conference on Systems Engineering : 8–10 September 2009 Coventry : proceedings / eds. Keith J. Burnham, Olivier C. L. Haas. — Coventry : Coventry University, cop. 2009. — S. [1–6]
19
 • [proceedings, 2004]
 • TytułModelling and simulation of production processes using modular – oriented simulators
  AutorzyLech BUKOWSKI, Marek KARKULA
  ŹródłoProceedings of the 15th international conference on Systems science : 7–10 September 2004, Wrocław, Poland. Vol. 2, Control theory, systems and control engineering, operation and manufacturing systems, uncertains systems – decision systems / eds. Zdzisław Bubnicki, Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. — S. 151–158
20
 • [chapter, 2005]
 • TytułModelowanie procesów sterowania systemami logistycznymi
  AutorzyLech BUKOWSKI, Marek KARKULA
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2005. — S. 41–51
21
 • [proceedings, 2012]
 • TytułMulti-dimensional concept of supply chain resilience
  AutorzyLech A. BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoCLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7textsuperscript{th} – 9textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Republic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — S. 15
22
 • [proceedings, 2013]
 • TytułMulti-dimensional concept of supply chain resilience
  AutorzyLech A. BUKOWSKI, Jerzy FELIKS
  ŹródłoCLC'2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 7textsuperscript{th} – 9textsuperscript{th} 2012, Jeseník, Czech Republic : congress proceedings (reviewed version). — [Czech Republic : TANGER Ltd.], 2013. — S. 33–40
23
 • [proceedings, 2012]
 • TytułNon-deterministic factors in simulation models of logistics processes
  AutorzyMarek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, Lech BUKOWSKI
  ŹródłoCLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7textsuperscript{th} – 9textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Republic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — S. 44
24
 • [proceedings, 2013]
 • TytułNondeterministic factors in simulation models of logistics processes
  AutorzyMarek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, Lech BUKOWSKI
  ŹródłoCLC'2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 7textsuperscript{th} – 9textsuperscript{th} 2012, Jeseník, Czech Republic : congress proceedings (reviewed version). — [Czech Republic : TANGER Ltd.], 2013. — S. 529–535
25
 • [proceedings, 2007]
 • TytułObsługiwanie systemów technicznych zorientowane na niezawodność – koncepcja zmodyfikowanej metody RCM
  AutorzyLech BUKOWSKI, Jerzy Jaźwiński, Katarzyna MAJEWSKA
  ŹródłoProblemy niezawodności systemów : XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2007 / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; PAN. — Warszawa ; Radom : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; współpraca wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — S. 117–129