Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Tarko, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1257-7301 orcid iD

ResearcherID: L-7452-2016

Scopus: 14030645200

PBN: 5e70922c878c28a04739120f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 128, z ogólnej liczby 129 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAcademia and industry cooperation: an example drawn from courses in electrical engineering
  AutorzyW. NOWAK, S. MOSKWA, R. TARKO, M. SKOWRON
  Źródło1st world conference on Technology and Engineering Education [Dokument elektroniczny] : 14–17 September 2010, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Zenon J. Pudłowski, Stanisław A. Mitkowski ; World Institute for Engineering and Technology Education. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 54–57
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAdvantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities
  AutorzyPiotr Kacejko, Michał Wydra, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoEEM 18 [Dokument elektroniczny] : 15textsuperscript{th} international conference on the European Energy Market : 27-29 June 2018, Łódź, Poland. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. 1–5
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wybranych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej
  AutorzyWiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 171–191
4
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnaliza konstrukcyjnych możliwości ograniczania szerokości strefy oddziaływania linii przesyłowych
  AutorzyKonrad KOCHANOWICZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Tadeusz WSZOŁEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2019 nr 62, s. 151–154. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_62.pdf
5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych – referat konferencyjny
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2013 nr 32, s. 19–22
6
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2015 nr 42, s. 47–50
7
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK
  ŹródłoAPE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — S. 100–106
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAnaliza narażeń przepięciowych powłok kabli w liniach napowietrzno-kablowych wysokich napięć
  AutorzyJakub GAJDZICA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2022 vol. 98 nr 10, s. 140-143. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2022/10/29.pdf
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 z. temat. nr 8, s. 174–177
10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza prądów płynących w uziemieniach stacji elektroenergetycznych w czasie zwarć jednofazowych
  AutorzyJakub GAJDZICA, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2018 nr 60, s. 23–26. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf
12
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich
  ŹródłoArchiwum Energetyki. — 2009 t. 39 nr 1, s. 135–145
13
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich
  ŹródłoAPE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 23–30
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii 110 kV {em Klikowa-Połaniec} i 220 kV {em Klikowa-Niziny} w aspekcie oddziaływania elektromagnetycznego
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 nr 2, s. 118–123
15
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii napowietrznych – studium efektu sprzężeń elektromagnetycznych
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Paweł ZYDROŃ, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 5 [nr] 1, s. 184–188
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoEnergia Elektryczna. — 2016 nr 6, s. 20–22
17
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 75–81
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza wpływu kształtu prądu pioruna na poziom przepięć atmosferycznych
  AutorzyRafał TARKO, Mariusz BENESZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2010 nr 28, s. 127–130
19
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 83–88
20
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych
  AutorzyRafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8
21
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nN
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — S. 08-1–08-10
22
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoWybrane metody modelowania i symulacji [Dokument elektroniczny] : Warsztaty Doktoranckie : czerwiec 23–26, Poronin / red. K. Nita, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, cop. 2013. — S. 42
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych wywołanych wyładowaniami piorunowymi
  AutorzyMariusz BENESZ, Rafał TARKO
  ŹródłoInformatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 1, s. 54–57
24
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza zapotrzebowania i bilans mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym
  AutorzyAleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoProblematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 1/1–1/6
25
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Mariusz BENESZ
  ŹródłoEE 2013 [Dokument elektroniczny] : Elektroenergetika 2013: proceedings of the 7textsuperscript{th} international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 18–20, 2013 / eds. Michal Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský ; Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electrical Power Engineering. — Košice : Technical University, cop. 2013. — S. 421–424