Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Manecki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4937-1836 orcid iD

ResearcherID: C-6985-2018

Scopus: 6507010219

PBN: 5e709207878c28a04738ed51

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 308, z ogólnej liczby 313 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • Tytuł$^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence of Eurekan deformation within the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt
  AutorzyDavid A. Schneider, Karol Faehnrich, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoCircum-arctic structural events: tectonic evolution of the arctic margins and trans-arctic links with adjacent orogens / eds. Karsten Piepjohn, [et al.]. — Boulder : The Geological Society of America, 2019. — S. 153–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1130/2018.2541(08)

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułA comparative study of the most effective amendment for Pb, Zn and Cd immobilization in contaminated soils
  AutorzyDominik Szrek, Tomasz BAJDA, Maciej MANECKI
  ŹródłoJournal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. — 2011 vol. 46 iss. 13, s. 1491–1502
 • keywords: precipitation, heavy metals, sorption, sorbents, fertilizers, bioavailability, in situ remediation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10934529.2011.609082

3
4
 • [referat, 2019]
 • TytułA statistical approach to discordant detrital zircon data from Scandinavian Caledonides
  AutorzyGrzegorz ZIEMNIAK, Jarosław MAJKA, Maciej MANECKI
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 132–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułA tectonic window into the crystalline basement of Prins Karls Forland, Svalbard
  AutorzyKarol Faehnrich, Maciej MANECKI, David Schneider, Jerzy CZERNY, Per Inge Myhre, Jarosław MAJKA, Karolina KOŚMIŃSKA, Chris Barnes, Maria Maraszewska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAdsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb
  AutorzyPrzemysław Rzepka, Tomasz BAJDA, Maciej MANECKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2011 vol. 38, s. 163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAdsorption of phosphate by clinoptilolite exchanged with Pb, Zn and Cd
  AutorzyJ. Kasprzyk, T. BAJDA, M. MANECKI
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2008]
 • TytułAFM observations of weathering and microbiological alterations on the surface of calcite buried in arctic soil (Spitsbergen)
  AutorzySummers S., Matyjasik M., Inglefield C., MANECKI M., Plonka A., Paget C., Park C.
  ŹródłoAGU 2008 Fall Meeting [Dokument elektroniczny] : 15–19 December San Francisco : program & abstracts / American Geophysical Union. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1], V23F-2195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAge of regional metamorphism in the Karkonosze-Izera Terrane, Variscan Sudetes : a preliminary EMPA monazite study
  AutorzyPaulina Duda, Angelika Duniec, Maciej MANECKI, Dawid A. Schneider, Daniel K. Holm, Jarosław Majka, Patrik Konečný
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 32, s. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAlterations on the apatite and calcite surface buried in arctic soil (Spitsbergen): an AFM and SEM study
  AutorzyAnna Płonka, Maciej MANECKI, Marek Matyjasik, Sara Summers, Colin Inglefiled, Tomasz BAJDA, Jarosław Majka
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 32, s. 134–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2020]
 • TytułAn easy-to-use method to predict the $K_{sp}$ and thermodynamic functions of state for apatites : [abstract]
  AutorzyBartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoGoldschmidt Virtual 2020 [Dokument elektroniczny] : 21–26 June. — [USA : Geochemical Society], [2020]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAn exhumed mid-crustal attachment zone: results of AMS fabric analysis of the Orlica–Śnieżnik massif, Poland & Czech Republic
  AutorzyR. E. Pressler, [et al.], M. MANECKI
  ŹródłoGeophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2005 vol. 7, s. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza stanu czystości i możliwości zagospodarowania zbiornika machowskiego – wyniki wstępne
  AutorzyMonika CHUCHRO, Maciej MANECKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnionic substitutions in the lead apatites series $Pb_{10}(PO_{4})_{6}Cl_{2}$ – $Pb_{10}(AsO_{4})_{6}Cl_{2}$ – $Pb_{10}(VO_{4})_{6}Cl_{2}$ (preliminary results)
  AutorzyJ. Flis, M. MANECKI, T. BAJDA, W. MOZGAWA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2006 Roč. 38 č. 4 dod.: Geovestník, s. 5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2008]
 • TytułApplication of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils
  AutorzyAnna Figuła, Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoIXtextsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of modern glass fertilizers for {em in situ} immobilization of Pb pollution in acidic soils : [abstract]
  AutorzyA. Figuła, A. KLESZCZEWSKA, M. MANECKI, T. BAJDA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of modern glass ferttilizers in Phosphate Induced Metal Stabilization (PIMS)
  AutorzyA. Figuła, T. BAJDA, M. MANECKI, A. KLESZCZEWSKA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 356
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułApplication of muscovite geobarometer to greenshist facies metapelites from West Spitsbergen
  AutorzyJakub BAZARNIK, Maciej MANECKI, Jerzy CZERNY, Adam GAWEŁ
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2004 z. 24, s. 99–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of the sequential extraction procedure for speciation of selected heavy metals in airborne particulate matter
  AutorzyEwa Dzik, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 32, s. 63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25